Vårt arbete/Opinion

Remissvar

Varje år besvarar föreningen ett stort antal utredningsremisser och departementsskrivelser, främst gällande kulturpolitik och upphovsrätt.