Om oss/Vilka är vi?

Hederspriset

Svenska Förläggareföreningens Hederspris delas ut för att årligen uppmärksamma och hedra en nu levande person som genom sin gärning gjort betydande insatser av bestående värde för svensk litteratur eller för förlagsbranschen. Alla våra medlemsförlag får nominera kandidater, och det är föreningens styrelse som bestämmer vem som ska tilldelas priset. Hederspriset instiftades 2018.

Pristagaren får som diplom ett unikt konstverk av kalligrafikonstnären Marianne Pettersson Soold. Priset delas ut under Augustgalan.

Hederspristagare 2022: Bertil Falck

Bertil Falck har outtröttligt arbetat för att skapa mötesplatser mellan författare och läsare. Han var 1985 en av initiativtagarna till det som i dag är Nordens största årliga kulturevenemang och som gjort Göteborg till Sveriges första litteraturstad: Bokmässan. Med skicklighet, entusiasm och ett varmt engagemang har han byggt en rörelse så robust att den stått emot såväl bojkotter som en pandemi. Bertil Falcks storhet är att han genom åren hållit fast vid ett ambitiöst seminarieprogram med litterär höjd och kombinerat det med en stor kommersiell bredd. Litteraturen är inget utan mötet med läsarna och Bertil Falcks Bokmässa har under mer än tre decennier välkomnat alla sorters bokälskare till en inspirerande, engagerande och bildande folkfest.

Marianne von Baumgarten-Lindberg (2021)

Marianne von Baumgarten-Lindbergs enträgna och entusiasmerande arbete med och för barnlitteratur och läsande har gjort ett stort avtryck, inte bara i bokbranschen utan också för författare, illustratörer och inte minst för läsarna. Tack vare henne har flera generationer barn och föräldrar fått tillgång till såväl den klassiska som den samtida och nyskapande barn- och ungdomslitteraturen. Hon grundade landets största barnbokklubb, har drivit både storslagna och småskaliga bokhandlar, startat litterära tidskrifter och introducerat landsomfattande läsprojekt. Marianne von Baumgarten-Lindberg har samma osvikliga mod som Jonatan Lejonhjärta, är lika gränslöst påhittig som Pippi Långstrump och har ett lika stort och varmt hjärta som Muminmamman.

Per I. Gedin (2020)

Per I. Gedin har en obändig tro på boken, förlagen och läsarna. Som framgångsrik och litterärt sensibel bokförläggare, debattör och branschpionjär har han under sju verksamma decennier kommit att bli en litteratursveriges nestor. Han har omdanat den svenska bokmarknaden med initiativ som kvalitetspocketen, den moderna bokklubben, branschstatistiken och Augustpriset. Till allt detta kommer hans gärning som författare av verk om bokmarknaden, förlagsvärlden, samt konst- och litteraturhistoria. Med sitt outtröttliga arbete har Per I. Gedin vitaliserat och berikat den svenska bokbranschen.

Jan Stolpe (2019)

Det finns få översättare i Sverige som kan mäta sig med Jan Stolpe, när det gäller bredd och precision. Hans klassikeröversättningar har blivit klassiker i sig: Platon, Aristoteles, Montaigne. Liksom Montaigne är Stolpe en man i rörelse, på färd mellan det antika och nuet, en utforskare med fördomsfri och nyfiken blick. De översättningar han gjort av samtida författare präglas av samma noggrannhet, lätta handlag och språkliga fantasirikedom. Det har sagts att först när en bok blir överförd till ett annat språk når den sin fulla mognad. Bättre kan Jan Stolpes gärning inte sammanfattas.

Ilon Wikland (2018)

Ilon Wikland har en unik position och en särartad betydelse för barnlitteraturen i Sverige. Hennes bilder har präglat och inspirerat barn i flera generationer. Med sina stämningsmättade, färgrika barnboksillustrationer såväl som sina känsligt vibrerande svart-vita kapitelillustrationer är hon en bildberättare av allra högsta klass. Hon besitter en unik kombination av känslomässig bredd och teknisk skicklighet. Dessutom har hennes bildkonst haft ett stort och obestridligt inflytande på nya illustratörer världen över.

Svenska Förläggareföreningens Hederspris delas ut för att årligen uppmärksamma och hedra en nu levande person som genom sin gärning gjort betydande insatser av bestående värde för svensk litteratur eller för förlagsbranschen. Alla våra medlemsförlag får nominera kandidater, och det är föreningens styrelse som bestämmer vem som ska tilldelas priset. Hederspriset instiftades 2018.

Pristagaren får som diplom ett unikt konstverk av kalligrafikonstnären Marianne Pettersson Soold. Priset delas ut under Augustgalan.

Madeleine Gustafsson. Foto: Andreas Sundbom

Madeleine Gustafsson har som en av de senaste decenniernas mest inflytelserika litteraturkritiker öppnat nya dörrar till läsandet. Hennes kritikergärning vittnar om en lyhördhet för textens tilltal och språkets minsta skiftningar och framför allt en nödvändig ödmjukhet inför det litterära verket. Med sin nyfikenhet, sitt allvar och sin munterhet är hon en förebild för senare generationers kritiker. Hon har också som översättare medverkat till att viktiga författarskap som Marguerite Duras, Patrick Modiano, Herta Müller och Marcel Proust nått en svensk publik. Med en kombination av lätthet, bildning och stilistisk exakthet bildar hennes kritiker- och översättarvärv skola i konsten att komma det litterära verket riktigt nära.

Se klippet med 2023 års hederspristagare: Madeleine Gustafsson


Bertil Falck har outtröttligt arbetat för att skapa mötesplatser mellan författare och läsare. Han var 1985 en av initiativtagarna till det som i dag är Nordens största årliga kulturevenemang och som gjort Göteborg till Sveriges första litteraturstad: Bokmässan. Med skicklighet, entusiasm och ett varmt engagemang har han byggt en rörelse så robust att den stått emot såväl bojkotter som en pandemi. Bertil Falcks storhet är att han genom åren hållit fast vid ett ambitiöst seminarieprogram med litterär höjd och kombinerat det med en stor kommersiell bredd. Litteraturen är inget utan mötet med läsarna och Bertil Falcks Bokmässa har under mer än tre decennier välkomnat alla sorters bokälskare till en inspirerande, engagerande och bildande folkfest.

Se klippet med 2022 års hederspristagare: Bertil Falck​

Marianne von Baumgarten-Lindbergs enträgna och entusiasmerande arbete med och för barnlitteratur och läsande har gjort ett stort avtryck, inte bara i bokbranschen utan också för författare, illustratörer och inte minst för läsarna. Tack vare henne har flera generationer barn och föräldrar fått tillgång till såväl den klassiska som den samtida och nyskapande barn- och ungdomslitteraturen. Hon grundade landets största barnbokklubb, har drivit både storslagna och småskaliga bokhandlar, startat litterära tidskrifter och introducerat landsomfattande läsprojekt. Marianne von Baumgarten-Lindberg har samma osvikliga mod som Jonatan Lejonhjärta, är lika gränslöst påhittig som Pippi Långstrump och har ett lika stort och varmt hjärta som Muminmamman.

Se klippet med 2021 års hederspristagare: Marianne von Baumgarten-Lindberg

 

Per I. Gedin har en obändig tro på boken, förlagen och läsarna. Som framgångsrik och litterärt sensibel bokförläggare, debattör och branschpionjär har han under sju verksamma decennier kommit att bli en litteratursveriges nestor. Han har omdanat den svenska bokmarknaden med initiativ som kvalitetspocketen, den moderna bokklubben, branschstatistiken och Augustpriset. Till allt detta kommer hans gärning som författare av verk om bokmarknaden, förlagsvärlden, samt konst- och litteraturhistoria. Med sitt outtröttliga arbete har Per I. Gedin vitaliserat och berikat den svenska bokbranschen.

Se klippet med 2020 års hederspristagare: Per I. Gedin

 

Det finns få översättare i Sverige som kan mäta sig med Jan Stolpe, när det gäller bredd och precision. Hans klassikeröversättningar har blivit klassiker i sig: Platon, Aristoteles, Montaigne. Liksom Montaigne är Stolpe en man i rörelse, på färd mellan det antika och nuet, en utforskare med fördomsfri och nyfiken blick. De översättningar han gjort av samtida författare präglas av samma noggrannhet, lätta handlag och språkliga fantasirikedom. Det har sagts att först när en bok blir överförd till ett annat språk når den sin fulla mognad. Bättre kan Jan Stolpes gärning inte sammanfattas.

Se klippet med 2019 års hederspristagare: Jan Stolpe

 

Ilon Wikland har en unik position och en särartad betydelse för barnlitteraturen i Sverige. Hennes bilder har präglat och inspirerat barn i flera generationer. Med sina stämningsmättade, färgrika barnboksillustrationer såväl som sina känsligt vibrerande svart-vita kapitelillustrationer är hon en bildberättare av allra högsta klass. Hon besitter en unik kombination av känslomässig bredd och teknisk skicklighet. Dessutom har hennes bildkonst haft ett stort och obestridligt inflytande på nya illustratörer världen över.

Se klippet med 2018 års hederspristagare: Ilon Wikland

 

Hederspris