Om oss/Vilka är vi?

Verksamhetsberättelse

Här kan du ladda ned och läsa vår senaste verksamhetsberättelse.

2022 var ett händelserikt år för Förläggareföreningen. Styrelsen formulerade en ny strategi, Bokbranschens klimatinitiativ kartlade branschens klimatpåverkan, och vi startade en ny samtalsscen för medlemmarna. Under året svarade vi på remisser i tre lagstiftningsärenden och släppte två rapporter. Samtidigt var det ett år starkt präglat av kriget i Ukraina – något som påverkade såväl föreningens arbete som branschen i stort. På Förläggareföreningen arrangerades digitala möten med de ukrainska branschkollegorna. Vi bidrog även till distribution och utgivning av ukrainska barnböcker.

Utöver en summering av det gångna året innehåller verksamhetsberättelsen även Förläggareföreningens stadgar, årsredovisning och information om föreningens representation i andra branschsammanhang.

Verksamhetsberättelsen är designad av Lukas Möllersten, som även står för föreningens grafiska profil. 

Arkiv

Vill du ta del av en äldre verksamhetsberättelse? Kontakta oss på kansliet.