Vårt arbete/Arbetsområden

Upphovsrätt

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ger skydd åt individuellt och konstnärligt skapande. Det är den rätt som en konstnär, författare eller annan upphovsperson har till sitt verk, och som innebär att det är upphovspersonen som bestämmer om, när och hur verket ska användas och offentliggöras. Upphovsrätten är helt grundläggande för bokutgivning och en förutsättning för förlagens verksamhet. Förlagens rätt att ge ut ett verk bygger på att författaren, som upphovsrättsinnehavare, ger förlaget en ensamrätt att trycka och ge ut verket. Svenska Förläggareföreningen arbetar för att värna och stärka upphovsrättens ställning.

Upphovsrätten skyddar konstnärliga och litterära verk, inte idéer eller fakta. Det betyder att allt ifrån böcker, fotografier, filmer, teckningar, konst, kartor och poddar till möbler, kläder och datorprogram, för att bara nämna nåra, är skyddade av upphovsrätt. Det upphovsrättsliga skyddet ger upphovspersonen en ensamrätt att välja hur, när, var, av vem och i vilken omfattning andra kan tillåtas att använda ett verk. Ensamrätten har därmed ett ekonomiskt värde som kan upplåtas (licensieras) eller överlåtas helt eller delvis.