Vårt arbete/Arbetsområden

Yttrandefrihet

Den grundlagsskyddade yttrandefriheten är en absolut förutsättning för ett demokratiskt samhälle med fri åsiktsbildning där alla tankar och ideér får frodas. Dessutom utgör den en grundpremiss för att bokförlag ska kunna bedriva sin verksamhet. Det är yttrandefriheten som möjliggör att böcker skrivs, ges ut och når sina läsare. 

Svenska Förläggareföreningens yttrandefrihetspolicy

Svenska Förläggareföreningen värnar yttrandefrihet i Sverige och övriga världen genom att uppmärksamma och stötta förlag och enskilda förläggare som hotas, förföljs eller utsätts för inskränkningar i yttrandefriheten eller andra kränkningar till följd av sin utgivning. Vi värnar svenska tryck- och yttrandefrihetsgrundlagar genom att bidra med expertstöd i grundlagsutredningar samt som remissinstans. Vårt internationella engagemang konkretiseras främst genom medlemskap i IPA och dess Freedom-to-Publish Committee. Vidare samarbetar vi med organisationer som Svenska och Internationella PEN samt Sveriges Författarförbund för enskilda författares yttrandefrihet.

Yttrandefrihetskommittén

Kommittén arbetar med  yttrandefrihetsfrågor i nationella ärenden. 

Mikaela Zabrodsky, vd Förläggareföreningen
Melina Nordstrand, Bokförlaget Opal
Olle Lidbom, Norstedts Förlagsgrupp

International Publishers Association arbetar via sin Freedom-to-Publish-kommitté med en rad fall där förläggare fängslats eller hotats till följd av sin utgivning. Kommittén har exempelvis varit involverade i fall med belarusiska, polska och ungerska förläggare, samt i den svenska förläggaren Gui Minhais fall.  IPA arbetar även aktivt för att uppmärksamma situationen för de ukrainska utgivarna. Svenska Förläggareföreningen är sedan 1994 medlem i IPA och därigenom engagerad i det internationella arbete som IPA driver. 

Svenska Förläggareföreningen är även en medlem i Federation of European Publishers, FEP. Förläggarfederationen företräder förlagens intressen på europeisk nivå och arbetar för tryck- och yttrandefrihet såväl inom som utanför Europa. Federationen arbetar även med att informera sina medlemmar om aktuella branschfrågor inom EU. 

Gui Minhai

Särskilt engagerade är vi i den svenska förläggaren Gui Minhais fall. 

Gui Minhai drev ett eget förlag och bokhandel i Hongkong fram till 2015, då han kidnappades av kinesisk säkerhetstjänst. Med undantag för några månader under 2017 har Gui Minhai sedan dess suttit fängslad utan chans till rättvis rättegång.  Svenska Förläggareföreningen kräver fortsatt att den kinesiska staten ska släppa honom fri.   

Sedan år 2021 uppmärksammar vi årligen Gui Minhais fall och andra fängslade förläggare världen över genom en digital manifestation. Manifestationen går under hashtaggen ”fängsladeförläggare” och hålls den 17 oktober. Datumet utgör dagen då kidnappningen ägde rum. 

Den 17 oktober uppmanar vi alla förlag och förlagsmedarbetare att delta i manifestationen genom att dela ett porträtt av kollegan Gui Minhai i sina sociala kanaler, med en tillhörande text som upplyser om hans situation. Porträtten tas fram i samarbete med olika illustratörer. 

Gui Minhai 2023_Mats Jonsson

– Jag ville inte teckna Gui Minhai som en idealiserad symbol för yttrandefriheten, utan som jag föreställer mig honom innan han kidnappades och fängslades. Hårt arbetande, sent på kvällen vid det stökiga skrivbord som är typiskt för förlagsarbetare i alla länder, i alla tider. Jag önskar djupt att han snart får sitta vid sitt skrivbord igen, som en fri man.

Mats Jonsson, tecknare av 2023 års Gui Minhai-porträtt.

Fängslad, förnedrad och svartmålad

2018 publicerade Svenska Förläggareföreningen en bok om Gui Minhai av författaren och journalisten Jojje Olsson. Boken bemöter den kinesiska ambassadens smutskastning av Gui Minhai, och redogör för händelseutvecklingen kring fallet sedan kidnappningen.

Utgivningen är ett samarbete mellan Förläggareföreningen, International Publishers Association, Norstedts, Bokmässan och Expressen.

Boken går att läsa via Expressens hemsida på svenska och på engelska

"Om kinesiska myndigheter kommer undan med övergrepp och sanningsmanipulering så ökar risken för att man inte bara fortsätter, utan även trappar upp dessa aktiviteter. Ju längre tiden går, desto större risk löper Gui Minhai dessutom att helt tyna bort bakom galler; ett öde som drabbat oroväckande många politiska fångar i Kina de senaste åren."

Gui Minhai 2013. Foto: Angela Gui.

Vem är Gui Minhai?

Gui Minhai föddes 1964 i Ningbo, Kina. Efter en examen i Peking flyttade han i slutet av 80-talet till Sverige och inledde här studier vid Göteborgs universitet. Efter studentmassakern 1989 på Himmelska fridens torg fick han uppehållstillstånd i Sverige och har sedan dess varit svensk medborgare. I början av 00-talet skrev Gui Minhai politiska texter där han kritiserade Kinas styre, vilket så småningom ledde till grundandet av hans eget förlag Mighty Current. Fram tills 2015 ägde förlaget bokhandeln Causeaway Books i Hongkong. Böckerna var populära bland kinesiska turister och var ofta starkt regimkritiska. Redan 2008 blev han nekad inresa i Kina på grund av sina texter och missade därav sin egen fars bortgång.

Den 17 oktober 2015 blev Gui Minhai kidnappad av Kinas säkerhetstjänst och har sedan dess, med undantag för tre månader under 2017, suttit fängslad samt varit måltavla för kinesiska smutskastningskampanjer. Trots år av tyst diplomati från svenskt håll tycks den kinesiska staten obeveklig i sitt val att använda Minhai som ett avskräckande exempel mot fri utgivning.