Cookies

Vad är cookies och hur används de på vår webbplats?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator, mobil eller surfplatta när du besöker en webbplats som använder cookies. De används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner, till exempel förifyllda inloggningsuppgifter eller formulär.

Forlaggare.se använder tredjeparts-cookies från Matomo och Scorecard för att mäta besöksstatistik och ShareThis för att mäta delning. Utöver detta används cookies för att komma ihåg våra medlemmars inloggningsuppgifter.

Matomo ger oss på Förläggareföreningen en bild av hur besökarna av vår webbplats använder sidan, för att vi ska kunna vidareutveckla webbplatsen och optimera den för besökarna. Den data som sparas och rapporteras i Matomo är anonymiserad. Det går inte att identifiera enskilda individer bland besökarna. Förläggareföreningen delar inte med sig av information till tredje part.

De cookies som Matomo använder är:

_pk_id.* – En tredjepartskaka som Matomo använder för att vi ska kunna spåra vad besökarna är intresserade av på forlaggare.se. Den varar i 12 månader. Ingen persondata eller IP-adress sparas.

_pk_ses.* – En tredjepartskaka som Matomo använder för att vi ska kunna spåra vad en besökare använt forlaggare.se till under en session.  Ingen persondata eller IP-adress sparas.

_pk_ref.* –  En tredjepartskaka som Matomo använder för att vi ska kunna spåra hur en besökare använt våra tjänster och vilket innehåll som varit intressant. Den varar 6 månader. Ingen persondata eller IP-adress sparas.

Samtycke kan även lämnas genom inställningarna i din webbläsare. Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies har du lämnat ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningar i webbläsaren och stänga av cookies. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Du kan läsa mer om cookies och hur de fungerar hos PTS.

Hur stänger jag av cookies?

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av detta via din webbläsares säkerhetsinställningar. Har du fler frågor om användningen av cookies på sajten är du varmt välkommen att höra av dig till oss på info@forlaggare.se.

Caching

Den här webbplatsen använder caching för att underlätta en snabbare svarstid och bättre användarupplevelse. Cachning lagrar potentiellt en dubblett av varje webbsida som visas på den här webbplatsen. Alla cachefiler är temporära och nås aldrig av någon tredje part, förutom när det är nödvändigt för att få teknisk support från cache-plugin-leverantören. Cachefiler löper ut enligt ett schema som ställts in av webbplatsadministratören, men kan lätt rensas av administratören innan deras naturliga utgång, om det behövs.

Integritetspolicy

Inom verksamheten behandlas olika personuppgifter för vilka Förläggareföreningen (SvF) är personuppgiftsansvarig. Det är av största vikt att all personuppgiftsbehandling utförs på ett lagligt och korrekt sätt i enlighet med Europaparlamentets och rådets (EU) förordning 2016/679 och SFS 2018:218.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till SvF:s samarbetspartners som tillhandahåller IT-system och datalagring, digital kommunikation (såsom e-post), och andra tredje parter i syfte att fullgöra avtalet med medlem eller för fullgörande av avtal med SvF:s leverantörer. SvF kommer att tillse att dessa externa parter hanterar personuppgifterna på ett adekvat sätt. I de fall extern part inte själv är personuppgiftsansvarig utan endast hanterar personuppgifterna för SvF:s räkning, kommer SvF teckna personuppgiftsbiträdesavtal för att garantera säkerheten för de personuppgifter som behandlas. När personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden får de inte användas för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten på de villkor SvF anger.

SvF kan också komma att lämna ut personuppgifter till statliga myndigheter om föreningen är skyldiga att göra det enligt lag.

SvF sparar inte uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla något av de ändamål som uppgifterna samlades in för. SvF genomför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. Personuppgifter avseende medlemsansökningar som inte lett till något medlemskap raderas när det står klart att medlemmen inte avser att fullfölja ansökan.

Personuppgifter kopplade till medlemsavgifter och ansök om bonusmedel raderas när en medlem lämnar föreningen eller när en icke medlem inte längre ansöker om bonusmedel. Avräkningsnotorna för bonusmedel och fakturorna för medlemsavgifter sparas elektroniskt i 7 år för att uppfylla bokföringslagens krav.

Medlemmar kan när de vill avregistrera sig från nyhetsbrev och medlemsinformation genom att klicka på en länk i det utskickade mejlet. Då upphör behandlingen av personuppgifterna i föreningens system för detta ändamål.

Personuppgifter avseende ett användarkonto raderas i samband med att kontot avslutas efter det att ett medlemskap har upphört.

Föreningens anmälningslistor till seminarium och evenemang raderas i mars nästkommande år. Då registreras endast antal deltagare samt hur många personer från respektive medlemsförlag som deltagit vid tillställningarna.

Rättigheter

Den registrerade har enligt lag rätt att begära tillgång till sina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har denne också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att personuppgifterna rättas eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av sina personuppgifter. Den registrerade har även rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

Vid frågor om personuppgiftshanteringen, för vår fullständiga integritetspolicy eller begäran om något av det ovannämnda kontakta SvF:s VD Mikaela Zabrodsky, mikaela.zabrodsky@forlaggare.se.