Historia

Branschorganisationen Svenska Förläggareföreningen instiftades den 4 december 1843. 

Svenska Förläggareföreningens medlemmars verksamhet utgörs i huvudsak av utgivning av allmänlitteratur, det vill säga alla typer av böcker utom läromedel – tryckta böcker såväl som ljudböcker och e-böcker. 

Föreningen finansieras genom avgifter vilka står i relation till medlemmarnas omsättning. Föreningens främsta uppgift är att verka för förlagens gemensamma intressen.

Zacharias Haeggstöm var föreningens första ordförande. Det uppdraget hade han under åren 1843–1852.

Några viktiga årtal i den svenska bokbranschens historia:

1483
1541
1591
1800
1810-1812
1842
1843
1853
1893
1893
1904
1915
1919
1940
1950
1954
1960
1969
1970
1974
1975
1989
1992
1995
1996
1996
2002
2009
Johann Snell trycker den första boken i Sverige.
Gustav Vasas bibel ges ut.
Stockholm får sin första riktiga boklåda, det vill säga bokhandel.
Det första folkbiblioteket (såvitt man känner till) öppnar i Småland.
Tryckfrihetsförordningen stiftas och censuren tas bort.
Folkskolestadgan.
Svenska Förlags-föreningen grundas.
Svenska Förlags-föreningen byter namn till Svenska Bokförläggareföreningen.
Sveriges Författarförbund bildas.
Svenska Bokhandlareföreningen grundas.
Sverige ansluter sig till Bernkonventionen, vilket innebär att Sverige åtar sig att skydda utländska upphovsmäns verk i Sverige, precis på samma sätt som svenska verk skyddas.
Sveriges Allmänna Biblioteksförening bildas.
Lagen om rätt till litterära och musikaliska verk stiftas.
Den första svenska bokklubben, Tidens Bokklubb, startas.
Upphovsrättslagen utvidgas och blir mer omfattande. Ett 50-årigt upphovsrättsligt skydd instiftas, som är giltigt till och med 50:e året efter upphovsmannens död.
Sveriges Författarfond bildas och ersättning för biblioteksutlåningen införs.
En ny upphovsrättslag instiftas, SFS 1960:729, som med vissa ändringar är giltig än idag.
Statens kulturråd inrättas.
Bruttoprissystemet upphör och bokpriserna blir fria.
Föreningen Svenska Läromedelsproducenter startar sin verksamhet.
Det statliga litteraturstödet införs.
Augustpriset instiftas.
Fackbokhandelsavtalet upphör.
Upphovsrätten förlängs till och med det 70:e året efter upphovsmannens död.
Svenska Bokförläggareföreningen byter namn till Svenska Förläggareföreningen.
Fram till år 1996 hade Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund ett ramavtal för förlagsavtal mellan förläggare och författare. Ramavtalet sades upp 1996 och sedan dess finns det inte längre något ramavtal på det allmänlitterära området.
Momsen på böcker sänks från 25% till 6%.
EU beslutar att även ljudböcker får ha låg moms, något som Sverige infört redan 2002.
1483
Johann Snell trycker den första boken i Sverige.
1541
Gustav Vasas bibel ges ut.
1591
Stockholm får sin första riktiga boklåda, det vill säga bokhandel.
1800
Det första folkbiblioteket (såvitt man känner till) öppnar i Småland.
1810-1812
Tryckfrihetsförordningen stiftas och censuren tas bort.
1842
Folkskolestadgan.
1843
Svenska Förlags-föreningen grundas.
1853
Svenska Förlags-föreningen byter namn till Svenska Bokförläggareföreningen.
1893
Sveriges Författarförbund bildas.
1893
Svenska Bokhandlareföreningen grundas.
1904
Sverige ansluter sig till Bernkonventionen, vilket innebär att Sverige åtar sig att skydda utländska upphovsmäns verk i Sverige, precis på samma sätt som svenska verk skyddas.
1915
Sveriges Allmänna Biblioteksförening bildas.
1919
Lagen om rätt till litterära och musikaliska verk stiftas.
1940
Den första svenska bokklubben, Tidens Bokklubb, startas.
1950
Upphovsrättslagen utvidgas och blir mer omfattande. Ett 50-årigt upphovsrättsligt skydd instiftas, som är giltigt till och med 50:e året efter upphovsmannens död.
1954
Sveriges Författarfond bildas och ersättning för biblioteksutlåningen införs.
1960
En ny upphovsrättslag instiftas, SFS 1960:729, som med vissa ändringar är giltig än idag.
1969
Statens kulturråd inrättas.
1970
Bruttoprissystemet upphör och bokpriserna blir fria.
1974
Föreningen Svenska Läromedelsproducenter startar sin verksamhet.
1975
Det statliga litteraturstödet införs.
1989
Augustpriset instiftas.
1992
Fackbokhandelsavtalet upphör.
1995
Upphovsrätten förlängs till och med det 70:e året efter upphovsmannens död.
1996
Svenska Bokförläggareföreningen byter namn till Svenska Förläggareföreningen.
1996
Fram till år 1996 hade Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund ett ramavtal för förlagsavtal mellan förläggare och författare. Ramavtalet sades upp 1996 och sedan dess finns det inte längre något ramavtal på det allmänlitterära området.
2002
Momsen på böcker sänks från 25% till 6%.
2009
EU beslutar att även ljudböcker får ha låg moms, något som Sverige infört redan 2002.
Previous
Next

Svenska Förläggareföreningens ordföranden genom åren:

Eva Gedin

2016-2020

Eva Bonnier

2010-2016

Kjell Bohlund

2007-2010

Jonas Modig

2002-2007

Lars Grahn

1999-2002

Lasse Bergström

1994-1999

Per I Gedin

1990-1993

Per-Olov Atle

1986-1990

Lars Almgren

1984-1986

Per A Sjögren

1980-1984

Gerard Bonnier

1972-1980

Bengt Lassen

1961-1972

Hans Künzel

1960-1961

Kaj Bonnier

1955-1960

Folke Lars Hökenberg

1952-1955

Åke G Wickman

1948-1952

Tor Bonnier

1942-1948

Trygve Liljestrand

1934-1942

Conrad Carleson

1912-1934

Karl Otto Bonnier

1904-1912

Joseph Seligmann

1890-1904

Sigfrid Flodin

1887-1890

Albert Bonnier

1877-1887

Johan Arrhenius

1862-1877

Carl Norstedt

1855-1862

Lars Johan Hierta

1852-1855

Zacharias Hæggström

1843-1852

Svenska Förläggareföreningens direktörer genom åren:

Kristina Ahlinder

1996-

Kenth Muldin

1993-1996

Walo von Greyerz

1991-1993

Urban Skeppstedt

1983-1990

Lars Bergman

1982-1983

Jonas Modig

1974-1982

Christian Eberstein

1950-1973

Innan 1950 hade föreningen ingen direktör.