Förlagsstatistik

Sedan 1973/74 tar vi fram detaljerad statistik över våra medlemsförlags utgivning och försäljning av allmänlitteratur. Till skillnad från Bokförsäljningsstatistiken, som redovisar återförsäljarnas försäljning till konsument, täcker Förlagsstatistiken förlagens försäljning, både till återförsäljare och direktförsäljning till konsument. 

Eftersom statistiken är begränsad dels till allmänlitteratur, dels till medlemsförlag inom Förläggareföreningen, ger den inte en fullständig bild, men den ger en god uppfattning om utvecklingen som helhet på den svenska bokmarknaden över en längre tidsperiod.

Förlagens försäljning ökade under 2020

Förlagens totala försäljning ökade med 5,1 procent under 2020. Formatförskjutningen från tryckta böcker till strömmande och nedladdningsbara ljud- och e-böcker fortsätter öka, och de digitala återförsäljarna och internetbokhandeln är de starkaste försäljningskanalerna. I de digitala formaten är försäljningen av backlisttitlar fortsatt betydande.