Rapporter och statistik

Förlagsstatistik

Sedan 1973/74 tar vi fram detaljerad statistik över våra medlemsförlags utgivning och försäljning av allmänlitteratur. Till skillnad från Bokförsäljningsstatistiken, som redovisar återförsäljarnas försäljning till konsument, täcker Förlagsstatistiken förlagens försäljning, både till återförsäljare och direktförsäljning till konsument. Eftersom statistiken är begränsad dels till allmänlitteratur, dels till medlemsförlag inom Förläggareföreningen, ger den inte en fullständig bild, men den ger en god uppfattning om utvecklingen som helhet på den svenska bokmarknaden över en längre tidsperiod.

Förlagens försäljning ökade med över 7 procent 2021

Förlagens totala försäljning ökade med hela 7,3 procent under 2021, en större ökning än den redan höga ökningsnivån 2020. Det innebär att den totala försäljningen landade på 2,1 miljarder kronor, vilket är den högsta nivån sedan 2007. Även under pandemins andra år har alltså bokbranschen som helhet gått starkt, både med avseende på volym och kronor. Den största delen av försäljningsökningen kommer från fysisk bokhandel, dagligvaruhandel och digitala återförsäljare, vilka alla ökat med cirka 10 procent. Den stora ökningen för den fysiska bokhandeln ska dock ses i sken av nedgången under pandemiåret 2020: försäljning till fysisk bokhandel 2021 är 3,2 procent mindre än försäljningen 2019. Internetbokhandeln har ökat med ytterligare 2,2 procent efter uppgången under 2020.

Arkiv förlagsstatistik