Rapporter och statistik

Förlagsstatistik

Sedan 1973/74 tar vi fram detaljerad statistik över våra medlemsförlags utgivning och försäljning av allmänlitteratur. Till skillnad från Bokförsäljningsstatistiken, som redovisar återförsäljarnas försäljning till konsument, täcker Förlagsstatistiken förlagens försäljning, både till återförsäljare och direktförsäljning till konsument. Eftersom statistiken är begränsad dels till allmänlitteratur, dels till medlemsförlag inom Förläggareföreningen, ger den inte en fullständig bild, men den ger en god uppfattning om utvecklingen som helhet på den svenska bokmarknaden över en längre tidsperiod.

Förlagsåret 2023 – skönlitteraturen ökar och utgivningen minskar

Förlagsstatistiken 2023 visar att förlagens totala försäljning uppgick 2023 till 2,01 miljarder kronor, en minskning med 0,5 procent. 

Trenden från föregående år höll i sig: Försäljningen till Digitala återförsäljare ökade medan Internetbokhandel, Fysisk bokhandel, Grossister och varuhus samt Bokklubbar minskade.

Skönlitteratur fortsatte att vara den genre som förlagen sålde mest med en marknadsandel på 53,8 procent och en tillväxt på 5,7 procent. Samtidigt fortsatte både Facklitteratur (-7,9 procent) och Barn- och ungdomslitteratur (-5,4 procent) att minska.

Utgivningen minskade med 8,5 procent till 6 837 titlar. Antalet nya utgåvor minskade i alla genrer, och det var framförallt utgivningen av digitala format som minskade.

Arkiv förlagsstatistik