Rapporter och statistik

Förlagsstatistik

Sedan 1973/74 tar vi fram detaljerad statistik över våra medlemsförlags utgivning och försäljning av allmänlitteratur. Till skillnad från Bokförsäljningsstatistiken, som redovisar återförsäljarnas försäljning till konsument, täcker Förlagsstatistiken förlagens försäljning, både till återförsäljare och direktförsäljning till konsument. Eftersom statistiken är begränsad dels till allmänlitteratur, dels till medlemsförlag inom Förläggareföreningen, ger den inte en fullständig bild, men den ger en god uppfattning om utvecklingen som helhet på den svenska bokmarknaden över en längre tidsperiod.

Förlagens försäljning minskade i alla kanaler – utom digitala återförsäljare

2022 var ett något svagare år än föregående – den totala försäljningen minskade med 3,3 procent och uppgick totalt till 2,02 miljarder. Trots detta var försäljningen den näst högsta på 13 år. Rapporten visar på en minskning i alla försäljningskanaler, utom digitala återförsäljare och export av svenska fysiska och digitala utgåvor. De digitala återförsäljarna ökade istället under året med 5,5 procent, och utgjorde 35,9 procent av förlagens försäljning. Den totala utgivningen minskade, och kraftigast minskade utgivningen av barn- och ungdomslitteratur samt facklitteratur, samtidigt som utgivningen av skönlitteratur ökade. Sett till format minskade skönlitterära svenska titlar utgivna i ljudboksformat kraftigt.

Arkiv förlagsstatistik