Om oss/Vilka är vi?

Om Förläggareföreningen

Svenska Förläggareföreningen är de svenska bokförlagens branschorganisation. Vi arbetar för en öppen och fri bokmarknad där det ska finnas största möjliga utrymme att etablera och utveckla förlag. Dessutom arbetar vi för en stark upphovsrätt och det fria ordet.

Bokförlaget är länken mellan författare och läsare. Våra medlemmar är professionella bokförlag med en utgivning som spänner över alla genrer och format. De representerar de största förlagen och de mindre; skönlitterära förlag såväl som fackboksförlag och barn- och ungdomsboksutgivare. 

Svenska Förläggareföreningen ska bistå med ett gemensamt forum där våra medlemmar kan förena sina individuella mål med ett aktivt opinionsarbete för att bygga framtidens utgivning på en marknad som står inför stora och spännande utmaningar.

Vår uppgift är att stödja och främja de svenska bokförlagen, genom att:

Sedan 1989 delar föreningen årligen ut Augustpriset, som är ett av Sveriges mest uppmärksammade och prestigefulla litterära pris. Syftet med priset är att belöna och sätta fokus på de bästa nyutkomna böckerna på svenska varje år. Lilla Augustpriset, som är en skrivartävling för ungdomar mellan 16 och 20 år, instiftades 1994 med målet att öka unga människors intresse för läsning och uppmuntra till eget skrivande.

Föreningen delar även ut Svenska Förläggareföreningens Hederspris årligen sedan 2018. Priset ämnar uppmärksamma och hedra en nu levande person som genom sin gärning gjort betydande insatser av bestående värde för svensk litteratur eller för förlagsbranschen.

Föreningen står bakom Bokbranschens Understödsfond, tillsammans med Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen.