Betänkande Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6)

Svenska Förläggareföreningen har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott och får härmed anföra följande.

Om Svenska Förläggareföreningen
Svenska Förläggareföreningen är de svenska bokförlagens branschorganisation. Föreningen arbetar för en fri och öppen bokmarknad med största möjliga utrymme för nya förlag att etableras och utvecklas. Föreningens medlemmar är professionella bokförlag med en utgivning som spänner över alla genrer och format.

Svenska Förläggareföreningens för närvarande 65 medlemsförlag svarar för cirka 70 % av branschens omsättning inom kategorin allmänlitteratur. År 2017 omsatte den totala bokmarknaden i Sverige omkring 8 miljarder kronor.

Sammanfattning
Bokförlagens verksamhet vilar på upphovsrättslig grund. Upphovsrätten säkerställer att författare och andra upphovspersoner får ersättning för sitt arbete samt möjliggör att förlag som investerar i upphovspersonernas arbete kan få rimlig avkastning för sina investeringar. Upphovsrätten är således en garant för skapande och tillgång till böcker. När upphovsrätten hotas, eller blir overksam, hotas denna tillgång.

Ett fungerande sanktionssystem är en förutsättning för en fungerande marknad. Även bokbranschen är hårt drabbad av illegala tjänster och olovlig användning av upphovsrättsligt skyddat innehåll. Svenska Förläggareföreningen välkomnar därför de förslag som lämnas i betänkandet.

Yttrande
Svenska Förläggareföreningen ansluter sig till Rättighetsalliansens yttrande vilket finns bifogat.

Publiceringsdatum
2018-06-04
Författare:

Kristina Ahlinder, direktör Svenska Förläggareföreningen