Förläggare i digital manifestation för Gui Minhai

14-10-2021

Nu på söndag den 17 oktober är det sex år sedan den svenske förläggaren Gui Minhai frihetsberövades. För att uppmärksamma hans och andra fängslade förläggares situation har Svenska Förläggareföreningen tagit initiativ till en digital manifestation.

- Gui Minahis situation har engagerat föreningen sedan han fängslades av den kinesiska staten 2015. Med denna årligen återkommande manifestation den 17 oktober, dagen då han greps, sätter vi ljuset på hans situation, men passar också på att ta ett större grepp på frågan om hur hoten mot yttrandefrihet också påverkar bokförlag och förläggare. Just nu sitter förläggare fängslade även i Egypten och Vietnam på grund av sitt arbete, säger Richard Herold, ordförande för Förläggareföreningens Yttrandefrihetskommitté.

På söndagen kommer föreningen, medlemsförlag och förlagsmedarbetare dela ett porträtt av Gui Minhai, tecknat av Hanna Stenman, och en text om vikten av det fria ordet. Internationella orgnaisationer, däribland International Publishers Association och Federation of European Publishers, deltar också i manifestationen.