Rapporter och statistik

Exportstatistik

I samarbete med de litterära agenturerna publicerar vi årligen statistik över den svenska litteraturexporten. 

Färre kontrakt men ökade intäkter

Under 2022 minskade antalet kontrakt jämfört med föregående år, men intäkterna ökade. Snittvärdet per kontrakt steg således. 

Skönlitteraturen är störst både till antal kontrakt och när det gäller intäkter till Sverige. Antalet kontrakt för barn- och ungdomsböcker är ungefär lika många som för skönlitteraturen, men intäkten är endast en tredjedel så stor. Det här beror främst på att barnböckers f-pris är lägre och därav också ersättningen, både förskott och royalty. En framgångsrik barnbok genererar inte så höga förskott som litteratur för vuxna, däremot tenderar den inbringa pengar under en mycket lång tidsperiod, som kan sträcka sig under decennier.  Fackboksexporten är fortsatt relativt liten.

Antalet kontrakt minskade med 25,3 procent under 2022, jämfört med året innan. Här ingår också förnyade kontrakt för titlar som redan sålts. 

Antal kontrakt
2018
2019
2020
2021
2022
Utveckling (%)
Totalt
2578
2605
2554
2999
2241
-25,3
Skönlitteratur
1199
1266
1207
1524
1030
-32,4
Fackböcker
264
267
246
252
249
-1,2
Barn- och ungdomsböcker
1113
1072
1101
1223
962
-21,3
Scrolla i sidled för att se hela tabellen på mobil.

I kronor räknat inbringade exporten drygt 365 miljoner kronor. Det är nära 50 miljoner kronor, eller 17,7 procent, mer än under 2021. Skönlitteraturen stod för i princip all ökning.

Intäkter
2018
2019
2020
2021
2022
Utveckling (%)
Totalt
354.870.975
299.275.216
307.694.354
311.514.194
366.653.366
17,7
Skönlitteratur
273.722.868
208.037.694
218.240.600
219.498.427
275.394.630
25,5
Fackböcker
22.038.740
20.698.366
23.589.499
20.432.682
17.300.410
-15,3
Barn- och ungdomsböcker
59.109.367
70.539.156
65.864.255
71.583.085
73.958.326
3,3
Scrolla i sidled för att se hela tabellen på mobil.

Om exportstatistiken

Exportstatistiken samlas in med hjälp av agenturerna. Uppskattningsvis omfattar den cirka 95 procent av all export av svenska titlar till utlandet. 2022 deltog 19 agenturer. 

Med litteraturexport avser vi antal skrivna kontrakt och värdet av dem, dvs de intäkter kontrakten inbringar till Sverige. 

Intäktssiffrorna från statistikens första år 2018 är inte lika tillförlitliga som de efterföljande. Royaltyintäkter var svåra att lokalisera i den första datainsamlingen.