Rapporter och statistik

Exportstatistik

I samarbete med de litterära agenturerna publicerar vi årligen statistik över den svenska litteraturexporten. 

Litteraturexporten stabil under pandemins andra år

Totalt sett är bokexporten relativt stabil. Skönlitteraturen är störst både till antal kontrakt och när det gäller intäkter till Sverige. Antalet kontrakt för barn- och ungdomsböcker är ungefär lika många som för skönlitteraturen, men intäkten är endast en tredjedel så stor. Det här beror främst på att barnböckers f-pris är lägre och därav också ersättningen, både förskott och royalty. En framgångsrik barnbok genererar inte så höga förskott som litteratur för vuxna, däremot tenderar den inbringa pengar under en mycket lång tidsperiod, som kan sträcka sig under decennier.  Fackboksexporten är fortsatt relativt liten.

Antalet kontrakt gick upp med 17,4 procent under 2021, jämfört med året innan. Här ingår också förnyade kontrakt för titlar som redan sålts. 

Antal kontrakt
2018
2019
2020
2021
Utveckling (%)
Totalt
2578
2605
2554
2999
17,4
Skönlitteratur
1199
1266
1207
1524
26,2
Fackböcker
264
267
246
252
2,4
Barn- och ungdomsböcker
1113
1072
1101
1223
11

I kronor räknat inbringade exporten drygt 311 miljoner kronor. Det är nära 4 miljoner kronor, eller 1,2 procent, mer än under 2020.

Intäktssiffrorna från statistikens första år 2018 är inte lika tillförlitliga som de efterföljande. Royaltyintäkter var svåra att lokalisera i den första datainsamlingen. 

Intäkter
2018
2019
2020
2021
Utveckling (%)
Totalt
354 870 975
299 275 216
307 694 354
311 514 194
1,2
Skönlitteratur
273 722 868
208 037 694
218 240 600
219 498 427
0,6
Fackböcker
22 038 740
20 698 366
23 589 499
20 432 682
-13,4
Barn- och ungdomsböcker
59 109 367
70 539 156
65 864 255
71 583 085
8,7

Om exportstatistiken

Exportstatistiken samlas in med hjälp av agenturerna. Uppskattningsvis omfattar den cirka 95 procent av all export av svenska titlar till utlandet. 2021 deltog 21 agenturer. 

Med litteraturexport avser vi antal skrivna kontrakt och värdet av dem, dvs de intäkter kontrakten inbringar till Sverige.