Exportstatistik

I samarbete med de litterära agenturerna publicerar vi årligen statistik över den svenska litteraturexporten. 

Litteraturexporten stabil under 2020 trots pandemin

Den svenska litteraturexporten klarade pandemiåret över förväntan. Trots inställda bokmässor och resor påverkades inte de totala siffrorna i någon större utsträckning. Intäkterna ökade med drygt 8 miljoner kronor, medan antalet skrivna kontrakt gick ned något.

Intäkter
2018
2019
2020
Utveckling (%)
Totalt
354 870 975
299 275 216
307 694 354
2,8
Skönlitteratur
273 722 868
208 037 694
218 240 600
4,9
Fackböcker
22 038 740
20 698 366
23 589 499
14,0
Barn- och ungdomsböcker
59 109 367
70 539 156
65 864 255
-6,8

I kronor räknat inbringade exporten nära 308 miljoner. Det är drygt 8 miljoner, eller 2,8 procent, mer än under 2019. Antalet tecknade kontrakt för utgivning av svenska upphovsmäns litterära verk i utlandet minskade under 2020 med 51 stycken eller 2,0 procent i förhållande till 2019.

Antal kontrakt
2018
2019
2020
Utveckling (%)
Totalt
2578
2605
2554
-2,0
Skönlitteratur
1199
1266
1207
-4,7
Fackböcker
264
267
246
-7,9
Barn- och ungdomsböcker
1113
1072
1101
2,7

Om exportstatistiken

Statistiken är fortfarande i ett uppbyggnadsskede och har endast samlats in sedan 2018. Vi i menar att den ändå, trots en del mindre brister och justeringar, ger en relevant indikation på omfattningen och utvecklingen av exporten. Uppskattningsvis omfattar den cirka 95 procent av all export av svenska titlar till utlandet.

Med litteraturexport avser vi antal skrivna kontrakt och värdet av dem, dvs de intäkter kontrakten inbringar till Sverige.