Avskogningsförordningen – så påverkas förlagen

18-04-2024
Snart införs avskogningsförordningen i EU, en förordning som kommit till för att förhindra avskogning och skogsförstörelse.

För bokbranschen innebär förordningen att samtliga aktörer i den tryckta bokens kedja från trä till läsare – pappersbruk, tryckerier, förlag och bokhandlare – ska kunna visa att tillverkningen av boken har skett utan att bidra till avskogning eller skogförstörelse.

Förordningen börjar gälla den 30 december 2024 för stora företag, och den 30 juni 2025 för medelstora, små och mikroföretag. EU-definitionen av stora företag är företag som sysselsätter fler än 250 personer och vars årsomsättning överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning överstiger 43 miljoner euro per år.

Förläggareföreningen följer utvecklingen av implementeringen av avskogningsförordningen noga och kommer att informera våra medlemmar om vad som behöver göras för att följa förordningen. Föreningen är också representerad i den arbetsgrupp om avskogningsförordningen som Bokbranschens Klimatinitiativ har bildat.

Parallellt med det svenska arbetet har FEP (Federation of European Publishers) kontakt med EU-kommissionen gällande förordningen och hur den ska tolkas.

Mycket kommer att hända gällande implementeringen av avskogningsförordningen under de kommande åren. Förläggareföreningen bevakar detta och återkommer med uppdateringar.