Uppvaktning av kulturministern

25-01-2022
Fotograf: Foto: Svensk biblioteksförening
Läsandet bland unga har nått en ny bottennivå. Förläggareföreningen, Svensk biblioteksförening och Författarförbundet vill diskutera hur trenden ska vändas.

Förläggareföreningen har tillsammans med Svensk biblioteksförening och Författarförbundet begärt ett möte med den nytillträdda kulturministern Jeanette Gustafsdotter. Syftet med mötet är att diskutera behovet av ytterligare åtgärder inom det läsfrämjande arbetet.

I föreningens rapport Läsandets årsringar konstateras sammanfattningsvis att: ”Svenska elever visar ett påfallande mindre intresse för frivillig läsning än elever i andra länder. Andelen föräldrar som ägnar sig åt läsaktiviteter med barnen är även lägre i Sverige än i andra länder. Föräldrars högläsning för sina barn har också minskat under de senaste decennierna, och män högläser i mindre utsträckning än kvinnor.”

Förläggareföreningens ordförande Jesper Monthán understryker hur viktigt det läsfrämjande arbetet är: ”Läsandet är en demokratifråga. Det är oerhört viktigt att vi tar den sjunkande läskunnigheten på allvar, och att vi samarbetar för att stärka barns och ungas läsförmåga.”

”Vi kan absolut vända trenden. Tillsammans har vi flera starka förslag och erfarenheter som kan få stora effekter”, säger Grethe Rottböll, ordförande för Författarförbundet.

”Det är en styrka att våra organisationer, med delvis olika utgångspunkter, kan agera gemensamt för att stärka det läsfrämjande arbetet,” säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.