Fortsatt hög bokförsäljning men nedgång för tryckta böcker

Bokmarknaden är fortsatt stark trots viss tillbakagång från rekordåret 2021. Trenden från första halvåret höll i sig, med en tillväxt för fysisk bokhandel och strömningstjänster och en minskande försäljning för internetbokhandeln. Tryckta böcker minskade mer än marknaden totalt.

Årets tredje rapport över bokförsäljningen, som publiceras av Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen, visar att försäljningen uppgick till totalt 3,48 miljarder kronor under årets första nio månader. Det var en minskning med 1,7 procent från samma period förra året.

Störst förändring skedde i internetbokhandeln där försäljningen minskade med 197 miljoner kronor eller 11,2 procent. Kanalens marknadsandel sjönk till 45 procent från 49,8 procent samma period i fjol. Bokförsäljningen i fysisk bokhandel ökade med 67,1 miljoner kronor eller 10,6 procent och kanalens marknadsandel uppgick till 20,1 procent. Digitala abonnemangstjänster fortsatte att öka med en tillväxt på 83,4 miljoner kronor motsvarande en tillväxttakt på 8,5 procent och kanalens andel av marknaden fortsatte att öka.

Den totala försäljningen av pappersböcker gick ned mer än marknaden totalt sett under årets första nio månader. Minskningen var 133,3 miljoner kronor eller 5,1 procent. Inbundna böcker minskade med 6,9 procent och övrig tryckta format, såsom danskt band och halvklotband, minskade med 11,7 procent. Pocketförsäljningen ökade dock med 4,7 procent, och utländsk utgivning ökade med 3,1 procent. Försäljningen av digitala format fortsatte att öka och uppgick under årets första nio månader till 985,3 miljoner kr. Det motsvarar en ökning på 74,3 miljoner kronor eller 8,2 procent.

Rapporten redovisar både sammanlagd statistik för årets första nio månader och försäljningsstatistik för det tredje kvartalet. Kvartalet följde samma mönster som perioden i stort. Den totala försäljningen minskade under tredje kvartalet med 1,7 procent, jämfört med samma period i fjol.

I rapporten publiceras också verkstopplistorna för det tredje kvartalet, listor som jämför ett verks samlade försäljning i alla format.  Under det tredje kvartalet var de tjugo mest sålda verken alla skönlitterära. Sveriges mest sålda titel under perioden var Gökungen av Camilla Läckberg, följt av Där kräftorna sjunger av Delia Owens och Ett fynd att dö för av Anders de la Motte och Måns Nilsson. Den mest sålda fackboken var Girig-Sverige av Andreas Cervenka, och den mest sålda barn- och ungdomsboken var Skurkskolan av IJustWantToBeCool.

Ladda ned rapporten här.

 

Om bokförsäljningsstatistiken

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken, som uppskattas omfatta över 80 procent av all allmänlitteratur som säljs från återförsäljare till konsument i Sverige. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo.

Kontakt

Maria Hamrefors, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen,
tel. 070-601 92 05, maria.hamrefors@booksellers.se

Mikaela Zabrodsky, vd Svenska Förläggareföreningen,
tel. 070-950 84 22, mikaela.zabrodsky@forlaggare.se

Publiceringsdatum
2022-10-24