Vecka 23: Internetbokhandeln ökar med 50 procent

12-06-2020
Trenden som etablerades tidigt under Coronapandemin håller i sig också vecka 23 - den fysiska bokhandeln tappar stor del av försäljningen, medan internetbokhandeln går starkt.

Fysisk bokhandel är den försäljningskanal som drabbats hårdast av Coronapandemin. Under vecka 11-23 2020 jämfört med samma period 2019 minskade fysisk bokhandel med 34,7 procent, följt av dagligvaruhandeln som minskat sin försäljning med 13,0 procent. Internetbokhandel/bokklubbar har istället ökat med 15,2 procent under denna period. Sammantaget har Coronapandemin hittills orsakat en total försäljningsnedgång motsvarande 3,1 procent. Det ska dock läggas märke till att digitala abonnemangstjänster ännu inte ingår i detta underlag.

Statistiken för vecka 23 2020 visar att försäljning i fysisk bokhandel minskar med motsvarande 27,0 procent, jämfört med samma vecka 2019. Under vecka 22 2020 minskade försäljningen med 13,7 procent. Internetbokhandeln/ bokklubbar visade en försäljningsökning om 50,4 procent under vecka 23, jämfört med samma vecka förra året. Vecka 22 ökade försäljningen i denna kanal med 41,2 procent. Kristi Himmelfärdshelgen 2019 inföll vecka 22 och vecka 21 under 2020, vilket gör att vecka 22 2020 hade bättre förutsättningar att få högre försäljning än året innan. Under vecka 23 inföll nationaldagen på en torsdag 2019 och på en lördag 2020, vilket kan förklara en mindre del av uppgången under denna vecka 2020.

Sammanfattningsvis märks en viss kanalförskjutning från fysisk butiksmiljö till internetbokhandel under Coronapandemin. Rapporter tyder på att variationen också inom försäljningsleden är stora. Det finns enskilda fysiska boklådor som drabbats både mycket mer och mycket mindre än genomsnittet för försäljningskanalen. Under vecka 11-23 har bokförsäljningen i fysisk bokhandel minskat med 34,7 procent. Dagligvaruhandeln har minskat sin bokförsäljning under samma period med 13,0 procent.

Försäljningsutvecklingen under vecka 11 till 23 sammantaget:

  • I fysisk bokhandel har försäljningen minskat med 34,7 procent under vecka 11–23 2020 jämfört med samma period förra året.
  • I dagligvaruhandeln har försäljningen minskat med 13,0 procent perioden vecka 11–23 2020 jämfört med samma period förra året.
  • Internetbokhandeln/bokklubbar ökade försäljningen med 15,2 procent under vecka 11–23 jämfört med samma period förra året.
  • Totalt minskade bokförsäljningen med 3,1 procent under vecka 11–23 jämfört med samma period förra året.

 

Försäljningsutvecklingen vecka 22 2020 respektive 23 2020:

  • I fysisk bokhandel minskade försäljningen med 27,0 procent under vecka 23 2020, jämfört med en minskning på 13,7 procent vecka 22 2020.
  • I dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 12,5 procent under vecka 23 2020, jämfört med en ökning med 17,6 procent under vecka 22 2020.
  • I internetbokhandel/bokklubbar ökade försäljningen vecka 23 2020 med 50,4 procent jämfört med en ökning motsvarande 41,2 procent under vecka 22 2020.
  • Totalt ökade försäljningen vecka 22 2020 med 14,8 procent jämfört med en ökning på 19,1 procent under vecka 22 2020.

 

Om denna statistikrapport
Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker för kanalerna fysisk bokhandel, internetbokhandel/bokklubbar och dagligvaruhandel så länge Coronapandemin pågår. Bokinfo publicerar motsvarande information på daglig basis åtkomlig för alla med access.

Statistiken är baserad på den försäljning som är inrapporterad den 12 juni. Tabeller för tidigare veckoförsäljning återspeglar den data som vid tillfället fanns i systemet och uppdateras inte om någon aktör skulle efterregistrera försäljning. Försäljningsstatistiken som presenteras på årsbasis, där också digitala abonnemangstjänster ingår, uppskattas täcka mer än 80 procent av all försäljning i allmänlitteratur i Sverige. Eftersom digitala abonnemangstjänster inte ingår i denna separata försäljningsstatistik med anledning av Coronakrisen är bortfallet större. Det är värt att notera att bortfallet i övrigt främst består av små, oberoende aktörer i fysisk bokhandel samt försäljning i dagligvaruhandel.

Läs hela rapporten som pdf här: Bokförsäljningsstatistik med anledning av Coronapandemin - Vecka 23

Rapporterna från de tidigare veckorna hittar du i Faktabanken, under rubriken Veckorapporter.