Svenska Förläggareföreningens Hederspris 2020 tilldelas Per I. Gedin

19-11-2020
Per I. Gedin
Fotograf: Annika Widebeck
Per I. Gedin är 2020 års Hederpristagare. Han tilldelas priset för sina stora insatser för den svenska förslagsbranschen.

Svenska Förläggareföreningens Hederspris 2020 tilldelas Per I. Gedin. Han kommer att uppmärksammas och hyllas måndagen den 23 november, under utdelningen av Augustpriset.

– Finare utmärkelse än att få den från sina kolleger kan jag knappt tänka mig, säger Per I. Gedin.

Motivering
Per I. Gedin har en obändig tro på boken, förlagen och läsarna. Som framgångsrik och litterärt sensibel bokförläggare, debattör och branschpionjär har han under sju verksamma decennier kommit att bli en litteratursveriges nestor. Han har omdanat den svenska bokmarknaden med initiativ som kvalitetspocketen, den moderna bokklubben, branschstatistiken och Augustpriset. Till allt detta kommer hans gärning som författare av verk om bokmarknaden, förlagsvärlden, samt konst- och litteraturhistoria. Med sitt outtröttliga arbete har Per I. Gedin vitaliserat och berikat den svenska bokbranschen.

Om Hederspriset
Hederspriset instiftades 2018, och delas ut för att årligen uppmärksamma och hedra en nu levande person som genom sin gärning gjort betydande insatser av bestående värde för svensk litteratur och/eller för förlagsbranschen. Pristagaren får som diplom ett unikt konstverk av kalligrafikonstnären Marianne Pettersson Soold.

Priset har tidigare delats ut till Ilon Wikland och Jan Stolpe. Läs mer om priset här.