Nästa steg för klimatinitiativet

31-01-2023
Bokbranschens Klimatinitiativ består av förlag, bokhandlare, internetbokhandel och strömningstjänster som alla vill arbeta tillsammans med klimatfrågan. I september publicerade initiativet en rapport om branschens totala klimatutsläpp. Nu inleds nästa del av arbetet.

Under våren kommer de tre nätverksgrupperna Produktion, Transport och Strömning att föra arbetet vidare. Arbetsgrupperna består av personer från alla delar av branschen, och de har bland annat i uppdrag att föra dialog med andra intressenter och att ta fram en lathund för utsläppssänkande åtgärder.

Den 18 januari samlades nätverksgrupperna på föreningens kansli för att inleda vårens klimatarbete. Mikaela Zabrodsky presenterade planen och klimatkonsultföretaget South Pole informerade bland annat om de mål som närliggande aktörer strävar mot.

–  I och med att Sverige har som mål att vara klimatneutralt 2045 så är ju klimatfrågan mer angelägen än någonsin, för alla branscher. Det ska bli intressant att se vad nätverksgrupperna kommer fram till nu när olika spetskompetenser inom branschen slår sina kloka huvuden ihop, säger Mikaela.

Ta del av den publicerade rapporten här