Möte med kulturministern

21-04-2022
Karin Linder, Maria Andersson, Jeanette Gustafssdotter och Jesper Monthán.
Fotograf: Svensk biblioteksförening

Den 20 april uppvaktade Förläggareföreningen, Svensk biblioteksförening och Författarförbundet kulturminister Jeanette Gustafsdotter angående behovet av att stärka det läsfrämjande arbetet.

Det enade budskapet från organisationerna är att regeringen måste förverkliga förslaget i utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning som presenterades i början av förra året. Idag har mindre än hälften av Sveriges elever tillgång till ett riktigt skolbibliotek, en situation som är djupt otillfredställande.

– Egentligen är det inte så komplicerat, för det råder konsensus kring vad som behöver göras: varje skola ska ha ett bemannat skolbibliotek med ett brett utbud och eleverna ska få avsatt tid i skolan för läsning och samtal om litteratur. Vi vet att det som väcker läslust är starka läsupplevelser, och därför är det viktigt att alla sorters böcker finns på skolbiblioteken. Varje elev ska kunna hitta rätt bok, säger Jesper Monthán.

Vid mötet överlämnades en skrivelse som undertecknats av föreningens ordförande Jesper Monthán, Karin Linder från Svensk biblioteksförening och Maria Andersson från Författarförbundet.