Mikaela Zabrodsky ny vd för Svenska Förläggareföreningen

3-02-2022
Fotograf: Foto: Caroline Andersson Renaud
Mikaela Zabrodsky tar över rollen som verkställande direktör för Svenska Förläggareföreningen. Hon är jurist och har sedan 2015 arbetat på föreningen. Innan dess var hon verksam som advokat.

─ Det här är verkligen mitt drömjobb! Bokbranschen har genomgått stora förändringar och är fortfarande i rörelse. Förläggareföreningen ska både vara en samlingsplats för branschen och en gemensam kraft i relevanta frågor. Framöver finns stora möjligheter och utmaningar, där min viktigaste uppgift blir att fortsätta verka för alla förlags bästa, säger Mikaela Zabrodsky, tillträdande vd för Förläggareföreningen.

Vidare är frågan kring att bokförlagen ska behålla och stärka sin position både på marknaden och samhället i stort angelägen för Mikaela Zabrodsky, då bokförlagen spelar en viktig roll för yttrandefriheten och i förlängningen demokratin.

─ Mikaela Zabrodskys gedigna erfarenhet av branschen är en stor tillgång. Därtill är vi mycket imponerade av hennes idéer för hur föreningen kan utvecklas i framtiden. Hon är helt enkelt en perfekt kombination av kontinuitet och förnyelse. En enhällig styrelse står bakom valet av Mikaela, säger Jesper Monthán, Förläggareföreningens ordförande.

Mikaela Zabrodsky efterträder Kristina Ahlinder, som lämnar posten efter 27 år. Mikaela Zabrodsky tillträder tjänsten som vd den 2 mars 2022.