Fler läser och lyssnar på böcker, enligt årets Mediebarometer

16-05-2023
Idag publicerades Mediebarometern över 2022. Där framkommer att den tryckta boken fortfarande står stark bland formaten, och att skönlitteratur var den genre som lästes mest. Fler ägnade sig åt läsning under 2022 än under föregående går.

48 procent av befolkningen ägnade sig åt läsning under en genomsnittlig dag förra året – en liten ökning mot fjolårets 45 procent, visar den nya Mediebarometern. Skönlitteratur var den genre som lästes mest, följt av läroböcker och fackböcker. 35 procent av befolkningen läste tryckta böcker, medan 14 procent lyssnade på ljudböcker. Ljudböckerna stod för den längsta användningstiden: lyssnarna la i snitt en timma och tjugo minuter på att konsumera ljudböcker under en vanlig dag, medan den tryckta boken ägnades i snitt 53 minuter. De flesta av ljudbokslyssnarna tillhör en yngre ålderskategori – endast 11 procent av de över 65 år hade tillgång till en prenumerationstjänst för ljud- och e-böcker.

Likt föregående år är majoriteten av bokläsarna kvinnor. 57 procent av kvinnorna och 37 procent av männen läste en bok under en genomsnittlig dag. Undersökningen visar även att det är betydligt fler kvinnor än män som lyssnar på ljudböcker, där 19 procent av ljudbokslyssnarna var kvinnor medan 9 procent var män.

I befolkningen som helhet läste kvinnor skönlitteratur i högre ut sträckning än män. Läroböcker och barnböcker lästes också i något högre grad bland kvinnor än bland män. Ingen skillnad syntes i könsfördelningen sett till fackboksläsningen.

Den äldre delen av befolkningen konsumerar mest böcker. 51 procent av de tillfrågade i åldern 65-85 år tog del av en bok under en genomsnittlig dag förra året. Inom samma ålderskategori föredrog de flesta att läsa tryckta böcker. Den äldre ålderskategorin både boklyssnade och läste något längre än den yngre under en vanlig dag.