Insikter från FEP:s förlagsmöte i Bryssel

10-06-2024
Hedvig Wrede, Hanna Ylöstalo och Josefine Bergkvist
I mitten av maj samlade Federation of European Publishers (FEP) ett 20-tal förlagstalanger från hela Europa under två dagar i Bryssel. Här delar Förläggareföreningens deltagare med sig av insikter och tankar från mötet.

Programmet för Young Publishing Professionals in Brussels (YPPiB) innehöll bland annat en introduktion till FEP:s arbete och viktiga frågor, besök i EU-parlamentet, gruppdiskussioner samt möten och nätverkande med europeiska förlagskollegor, EU-assistenter, kulturråd och representanter från kulturorganisationer.

Från Svenska Förläggareföreningen deltog:

  • Hedvig Wrede, ljudboksansvarig Danmark på Lind & Co
  • Hanna Ylöstalo, redaktör på Förlaget
  • Josefine Bergkvist, förläggande redaktör på Bookmark förlag

 

Hedvig Wrede, ljudboksansvarig Danmark på Lind & Co

Vilken är den viktigaste insikten du tar med dig?
Att bokbranschen är varierad och myllrande: Den rymmer norska mikroförlag, italiensk utbildningslitteratur, fransk serieutgivning, irländska religiösa skrifter, ungersk poesi, svenska ljudboksförlag. Det är olika marknader och olika förutsättningar. Samtidigt finns det stora frågor – om digitalisering, minskat läsande, AI, klimatförändringar ­­– som berör oss alla.

Hur ser du på förlagsbranschen och framtiden efter de här dagarna?
Jag vill säga att jag ser ljust på framtiden, samtidigt är hela förlagsbranschen inne i en stor förändringsprocess i och med digitalisering och den tryckta bokens status. Det är en stor omorganisation i alla led - läsarbeteenden, förlagens verksamhet och lagar och regler som styr marknaderna. Politiskt kommer det nog handla om att slå fast vilka roller boken och författaren (och översättaren) ska spela i samhället och hur de rollerna kan skyddas. Marknadsmässigt kommer det att handla om att hitta nya sätt att tjäna pengar.

 

Hanna Ylöstalo, redaktör på Förlaget

Vilken är den viktigaste insikten du tar med dig?

Att det är möjligt att påverka och att det finns typer som är intresserade och lyssnar. Man kan göra en insats genom att via den nationella förlagsföreningen vara i kontakt med FEP eller genom att prata direkt med lokala ledamöter av parlamentet. De som bevakar kulturfrågor kan lära sig av våra erfarenheter i arbetet och vara initiativtagande.

Hur ser du på förlagsbranschen och framtiden efter de här dagarna?

Min känsla är att det är allt viktigare att prata om den kvalitativa litteraturen och värna om den.

 

Josefine Bergkvist, förläggande redaktör på Bookmark förlag

Vilken är den viktigaste insikten du tar med dig?

Jag har skapat kontakter med människor i branschen som jag annars inte hade kommit i kontakt med, och fått inblickar i marknader i andra länder som inte varit självklart att få höra om på andra sätt.

Trots skilda bakgrunder visade det sig att vi delar många idéer och drivkrafter för böcker, läsning och språk. Uppfattningen att litteraturen fyller en oumbärlig funktion som verklighetsflykt samtidigt som den kan stärka och upprätthålla identiteten och tillhörigheten hos såväl en individ som hos ett folk – något som blev som allra tydligast av att prata med deltagaren från Ukraina, även om känslan delades av flera av oss.

Hur ser du på förlagsbranschen och framtiden efter de här dagarna?

Efter att ha träffat så många eldsjälar som brinner för branschen, boken i dess olika format och litteraturen i stort känns engagemanget grundmurat. Det känns tryggt och optimistiskt att veta att det finns så många personer som på många olika sätt bär branschen på grundnivå, och ständigt driver produktionen av böcker och finner innovativa sätt att skapa läsglädje och främja kultur.

Samtidigt blev det uppenbart att vi behöver vi bevaka den nedåtgående lästrenden, förlusten av mångfald bland språken och en omvärld som påverkas av konflikter och högerpopulism som i vissa länder just nu har en direkt påverkan på det fria ordet vilket begränsar utgivningsbesluten. Men framförallt tar jag med mig den starka känsla av tillhörighet och glädje som dagarna i Bryssel gav.