Förläggareföreningen i rundabordssamtal om kreativa branscher

20-12-2023
Förläggareföreningens ordförande Jesper Monthán har deltagit i ett rundabordssamtal på Rosenbad om kulturella och kreativa branscher.

Inom ramen för arbetet med att ta fram regeringens nationella strategi för att främja företag i kulturella och kreativa branscher bjöd statssekreterarna Karin Svanborg-Sjövall vid Kulturdepartementet och Sara Modig vid Klimat- och näringslivsdepartementet in till ett rundabordssamtal. Syftet med samtalet var att träffa personer och organisationer verksamma i kulturella och kreativa branscher för att få en bild av deras förutsättningar och utmaningar.

Svenska Förläggareföreningens ordförande Jesper Monthán deltog tillsammans med bland andra Erik Johansson, förlagschef för medlemsförlaget Bokfabriken. Jesper Monthán lyfte de frågor som är viktigast för att bokbranschen ska kunna fortsätta utvecklas, och pratade bland annat om behovet av ett förstärkt litteraturstöd. Det är ett viktigt stöd för branschen som inte har föjlt inflationens utveckling, och därför i praktiken har minskat i reda pengar. Dessutom nämnde han AI som ett område där regeringen kan spela en viktig roll i förhandlingarna mellan techbolag och rättighetshavare, precis som frågan om upphovsrätten där regeringen också innehar en central roll.

Inbjudan kom från Kulturdepartementet och Klimat- och näringslivsdepartementet, och Förläggareföreningen tycker att det är positivt att flera av departementen känner ansvar för de kulturella och kreativa branscherna.