Föreningen rekommenderar förbehåll till text- och datautvinning

14-09-2023
Föreningen har idag gått ut med en rekommendation till sina medlemmar att förbehålla sig rätten till TDM, text- och datautvinning.

När DSM-direktivet genomfördes i Sverige och ändringar i upphovsrättslagen trädde i kraft den 1 januari 2023 fick vi nya regler som tillåter alla att utföra text och datautvinning (TDM), om inte rättighetshavare uttryckligen har förbehållit sig den rätten. TDM används bland annat till träning av artificiell intelligens. De nya reglerna innebär en ny inskränkning i upphovsrättslagen. Idag går föreningen ut med en rekommendation till alla sina medlemmar, med information om vad man som förlag kan göra för att få sitt material undantaget TDM.

Text- och datautvinning förutsätter att du har laglig tillgång till innehållet. Laglig tillgång innebär exempelvis att innehållet ligger öppet och fritt tillgängligt, eller att användaren genom samtycke fått tillgång till innehållet genom köp eller via tecknandet av en licens som ger rätt att använda innehållet, t.ex. en prenumeration. Detta omfattar alla digitala böcker som finns till försäljning, både styckvis och i abonnemangstjänsterna.

Vi på Svenska Förläggareföreningen anser att aktörer som vill använda böcker för text- och datautvinning ska betala en licens för det. Föreningen arbetar för att få en sådan licensmodell på plats.

Som medlem i föreningen rekommenderar vi dig att hålla utkik i våra kanaler efter mer information och ett kommande webinarium om TDM.