Föreningen på FEP:s årsmöte – Ny policy om AI framtagen

16-06-2023
Bild: Steve Johnson, Unsplash. Federation of European Publishers.
Artificiell intelligens både intresserar och oroar bokbranschen globalt. Vid Federation Of European Publisher's årsmöte den 15 juni var föreningen med och tog fram en policy för användandet av AI inom boksektorn. I de officiella ståndpunkterna efterfrågas mer forskning i hur AI kan användas för att effektivisera förlagsverksamhet. Samtidigt ställs krav på att de nya verktygen måste följa upphovsrättsliga regelverk och erbjuda insyn i vilken data som nyttjas.

Förläggareföreningens VD Mikaela Zabrodsky och ordförande Jesper Monthán var under torsdagen den 15 juni i Paris, på Federation Of European Publishers årliga möte. De 29 europeiska medlemsländerna var inbjudna för att diskutera bokmarknaden och gemensamma branschfrågor - däribland ta fram en gemensam policy med ståndpunkter kring artificiell intelligens.

I policyn ser man positivt på de effektiviseringsmöjligheter som den nya tekniken bär med sig. Med AI:n går det att optimera produktions- och distributionsprocesser för förlagen. Tekniken kan användas för att identifiera marknadstrender, hantera lagerhållning, upptäcka plagiat, stödja översättning och redigering, och förbättra tillgängligheten av böcker. Det poängteras även att AI kan minska miljöpåverkan genom att förutse tryckbehov. Eftersom mindre förlag ofta har begränsade resurser kan de få svårare att dra nytta av AI:n. FEP uppmanar till mer forskning och stöd för att alla förlag ska kunna nyttja tekniken.

I policyn understryks samtidigt vikten av ett effektivt upphovsrättssystem för förlagen och bokbranschen som helhet. I dagsläget tränas AI ofta på upphovsrättsskyddat material, vilket även innefattar böcker som hämtats från internet. FEP kräver i riktlinjerna att den som tillhandahåller AI-program ser till att modellerna kan identifiera rättsligt skyddat material. Både data som används för att träna AI och det innehåll som AI genererar måste gå att se över, så att upphovsrätten inte inskränks. FEP vill se en ökad transparens, både mot förlag och konsument - AI-utvecklare behöver kunna redovisa sina träningsdataset och samarbeta med rättighetsinnehavare för att utesluta olagligt innehåll. FEP vill även se ett system där konsumenter informeras i de fall där innehåll är helt AI-genererat.