Litteraturstödet. Från kvalitet till behov?

Varför infördes litteraturstödet? Det är en av de centrala frågor som vi försöker ge svar på i denna rapport. Och vad har hänt med stödet under de snart 40 år det funnits och är villkoren på bokmarknaden idag så annorlunda att det är rimligt – vilket den senaste Litteraturutredningen föreslår – att kraftigt montera ned stödet? Behövs det inte längre för att säkra kvaliteten i utgivningen? Litteraturstödet infördes i syfte att garantera en kvalitativt bred utgivning och, genom bestämda nivåer för högsta förlagsnettopris, sänka bokpriserna. Idag har såväl de fria priserna, införda 1975, och den låga bokmomsen, införd 2002, bidragit till att bokpriserna generellt sett är låga, för låga menar många. Det blir allt svårare för förlagen att få affären att gå ihop. Vad händer då med den kvalitativt mer krävande utgivningen? Ska litteraturstödet gå från att vara ett stöd för utgivning av kvalitet i bred mening till ett stöd där utgivarens ekonomi, titelns kommersiella potential, författare och tema blir avgörande? Och är det ett sådant stöd litteraturen i Sverige behöver? Vi har bett Jan-Erik Pettersson, tidigare chefredaktör för Svensk Bokhandel och förlagschef på Ordfront, att beskriva hur litteraturstödet förändrats under åren och försöka besvara de frågor som ovan skisseras.

Stockholm april 2013

Kristina Ahlinder, dåvarande VD

Eva Bonnier, dåvarande ordförande

Publiceringsdatum
2013-05-01
Författare
Jan-Erik Pettersson