Svagt ökande bokförsäljning under 2019

Den totala bokförsäljningen ökade med 1,1 procent i kronor räknat under 2019. Räknat i antal sålda exemplar ökade försäljningen med 4,9 procent. Förklaringen till ökningen är en starkt ökande försäljning i digitala abonnemangstjänster. Försäljningen i fysisk butiksmiljö minskar liksom försäljningen av tryckta böcker. Det visar färsk statistik från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen som idag presenteras i en rapport.

De digitala abonnemangstjänsterna visar en ökning med 36,2 procent i kronor räknat. Internetbokhandeln, som i rapporten är ihopslagen med bokklubbar, minskade med 5,2 procent. Den fysiska bokhandeln minskade med 4,4 procent och dagligvaruhandeln minskade med 9,9 procent.

Räknat i antal exemplar ökade den totala bokförsäljningen med 4,9 procent. Läsning och lyssnande i digitala abonnemangstjänster står för hela denna ökning. Bortses från denna försäljningskanal, där volymen ökade med 22,9 procent, minskade antalet sålda exemplar med 7,6 procent. I fysisk bokhandel minskade antalet sålda exemplar med 5,5 procent, i internetbokhandel/bokklubbar med 8,7 procent och i dagligvaruhandeln med 9,1 procent.

– Digitala abonnemangstjänster och digitala format fortsätter att öka starkt under 2019. Dagligvaruhandeln, som ofta har ett sortiment av böcker som påminner om det som säljer mycket i digitala abonnemangstjänster, tappar procentuellt mest. Skönlitteratur ökar starkt samtidigt som facklitteratur minskar vilket delvis också är en följd av att abonnemangstjänster får större marknadsandelar, säger rapportförfattaren Erik Wikberg, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Digitala format ökade under 2019 samtidigt som tryckta format minskade. När det gäller försäljning inom olika genrer ökade skönlitteratur med 9,6 procent, deckare och spänning med 4,5 procent och utländsk litteratur med 6,5 procent i kronor räknat. Facklitteratur hade en svagare försäljning. Både mat och dryck samt humaniora minskade med 9,1 procent, facklitteratur med 6,0 procent och populär facklitteratur med 5,6 procent.

Försäljningen av barn- och ungdomsböcker minskade svagt med 1,8 procent. Detta är ett trendbrott eftersom barnboksförsäljningen stadigt har ökat sedan 2013.

Årets stora Bokbranschseminarium 2020 – några få platser kvar!
Imorgon, tisdag den 18 februari, hålls årets stora bokbranschseminarium på Nalen i Stockholm, då bokbranschens centrala frågor diskuteras och statistik över bokförsäljningen helåret 2019 presenteras och analyseras. Detaljerat program hittar du här.

Tid: Tisdag den 18 februari kl. 13.30 – ca kl. 16.30. Dörrarna öppnas kl. 12.45. OBS! Kom i god tid!
Plats
: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm
Anmälan: Görs här senast idag, den 17 februari. OBS! Det finns bara några få plaster kvar! – först till kvarn!

Seminariet kommer även att direktsändas på forlaggare.se och även finnas tillgängligt att se i efterhand.

Om Bokförsäljningsstatistiken
Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken, som uppskattas omfatta över 80 procent av all allmänlitteratur som säljs från återförsäljare till konsument i Sverige. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo. Rapporterna redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format. Mer information finns på http://www.forlaggare.se/bokforsaljningsstatistik.

För mer information om statistiken, vänligen kontakta:
Erik Wikberg, rapportförfattare, tel. 070-427 90 20, erik.wikberg@hhs.se
Maria Hamrefors, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, tel. 070-601 92 05, maria.hamrefors@booksellers.se
Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen Ek.för., tel. 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

Publiceringsdatum
2020-02-17