Jan Stolpe tilldelas Svenska Förläggareföreningens Hederspris 2019

Översättaren Jan Stolpe tilldelas Hederspriset.

Svenska Förläggareföreningens Hederspris 2019 tilldelas Jan Stolpe. Priset delas ut på Augustgalan den 25 november i Konserthuset Stockholm.

Pressbilder på Jan Stolpe kan hämtas här.
Läs mer om Hederspristagaren och se film här.

Motivering
Det finns få översättare i Sverige som kan mäta sig med Jan Stolpe, när det gäller bredd och precision. Hans klassikeröversättningar har blivit klassiker i sig: Platon, Aristoteles, Montaigne. Liksom Montaigne är Stolpe en man i rörelse, på färd mellan det antika och nuet, en utforskare med fördomsfri och nyfiken blick. De översättningar han gjort av samtida författare präglas av samma noggrannhet, lätta handlag och språkliga fantasirikedom.

Det har sagts att först när en bok blir överförd till ett annat språk når den sin fulla mognad. Bättre kan Jan Stolpes gärning inte sammanfattas.

Om Hederspriset
Hederspriset instiftades 2018 för att årligen uppmärksamma och hedra en nu levande upphovsperson som skapat verk av bestående värde och som genom sin konstnärliga gärning på ett betydelsefullt sätt bidragit till den svenska litterära utgivningen.

Den första pristagaren var Ilon Wikland.

Urvalsprocess
Svenska Förläggareföreningens medlemmar och vissa upphovsrättsorganisationer får nominera pristagare. Nomineringarna lämnas in från och med mitten av januari till och med mitten av maj och ska vara motiverade. Exakta datum och vilka organisationer som har rätt att föreslå pristagare fastställs av Förläggareföreningens styrelse.

En extern kommitté, bestående av sex personer utsedda av styrelsen, går därefter igenom de inkomna nomineringarna och tar fram en lista med ett mindre antal förslag. Kommittén har också rätt att föreslå egna kandidater. Styrelsen utser sedan pristagaren utifrån kommitténs lista.

Vill du bevaka Augustgalan?
Pressanmälan till Augustgalan görs här.

För frågor om Hederspriset, kontakta:

Karin Sandberg
informationsansvarig Svenska Förläggareföreningen,
karin.sandberg@forlaggare.se
tel. 070-193 79 45

Publiceringsdatum
2019-11-20