Dags att ansöka om privatkopieringsersättning

20-10-2022
Nu är det dags för de förlag som ger ut ljudböcker att ansöka om ersättning från Copyswede. Intyg avseende försäljning för året 2020 finns längst ned. Fyll i detta och skicka tillbaka till kansliet så snart ni kan, dock senast den 18 november 2022.

Föreningen får ersättning från Copyswede att fördela till förlag som producerat och sålt ljudböcker i Sverige. Copyswede inkasserar pengar från tillverkare och importörer av analoga och digitala anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp, t ex CD-skivor, usb-minnen, hårddiskar, mobiltelefoner och surfplattor med inbyggt minne.

Vårt kansli ansvarar för beräkning och fördelning till ljudboks­förlagen. Den 9 september 2008 beslutade styrelsen att ersättningen från Copyswede ska fördelas och hanteras mellan förlagen enligt följande:

  • Fördelning ska ske baserat på antal sålda exemplar, netto efter returer.
  • En annons ska sättas in i tidningen Svensk Bokhandel och på Svenska Förläggareföreningens hemsida för att informationen ska nå även ickemedlemmar. Svenska Förläggareföreningen Ek för. bär ett ansvar för alla ljudboksförlag och krav på ersättning preskriberas först efter 10 år.

 

En fördelning och utbetalning av ersättningen kan göras först när vi är säkra på att vi har fått underlag för fördelning från de allra flesta ersättningsberättigade ljudboksförlagen. En del av pengarna, 3 procent, fonderas för att vi ska kunna betala ut ersättning till förlag som eventuellt hör av sig senare inom den tioåriga preskriptionstiden. Vidare gör vi ett avdrag om 5 procent för fördelningskostnader.

 

Intyg för nedladdning

Frågor?

Kontakta Roy Rue, tel 070-193 79 42, e-post roy.rue@forlaggare.se