Vetenskapsakademier inbjudna till samtal

22-12-2022
Fotograf: Helena Ledmyr
Svenska Förläggareföreningen har tagit emot en skrivelse från Kungliga Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, där de framlägger sitt förslag om en god publicistisk sed för populärvetenskapliga texter. Utöver det erbjuder de sig även att förmedla kontakter med tänkbara sakkunniga - i normalfallet ledamöter från akademierna - för granskningsuppdrag av de populärvetenskapliga manuskripten.

Flertalet av föreningens medlemsförlag har också mottagit skrivelsen. Föreläggareföreningen finner skäl att diskutera frågan, och har därför bjudit in akademierna för ett samtal i början av nästa år.