Ännu ett rekordår för bokförsäljningen

16-02-2022
2021 passerade bokförsäljningen för första gången fem miljarder kronor. Jämfört med 2020 ökade försäljningen med 6,3 procent, eller 301 miljoner kronor. Det var framförallt de digitala kanalerna som växte, men fysisk bokhandel återhämtade sig delvis från nedgången under pandemins första år.

2021 var totalt sett ännu ett rekordår för den svenska bokbranschen. Bokförsäljningen ökade med hela 6,3 procent, eller 301 miljoner kronor.

  • Den totala bokförsäljningen var högre än någonsin under 2021 och passerade för första gången fem miljarder kronor. Det betyder förstås inte att alla aktörer har haft lika hög tillväxt, varken bland återförsäljare eller förlag. Statistiken möjliggör att studera dessa skillnader i mer detalj, säger rapportförfattaren Erik Wikberg, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Försäljningen i internetbokhandeln, som i rapporten är hopslagen med bokklubbar, ökade med 2,9 procent eller 70 miljoner kronor. Det är den största försäljningskanalen med 49,3 procent av marknaden. Digitala abonnemangstjänster ökade sin försäljning med 16,2 procent eller 186 miljoner kronor, en fortsatt stark tillväxt även om trenden från föregående år med en något avtagande tillväxttakt håller i sig. Den fysiska bokhandelns försäljning, som under 2020 gick ned stort på grund av pandemirestriktionerna, ökade med 4,3 procent eller 42 miljoner kronor.

  • Det är mycket roligt att bokmarknaden som helhet växer för sjunde året i rad. Det är inte bara en pandemieffekt, även om den har förstärkt trenden. Boken har flera starka år bakom sig, och inget tyder på att den utvecklingen mattas av, säger Jesper Monthán, ordförande för Svenska Förläggareföreningen.

I rapporten redovisas försäljningen uppdelad på kanal, format och genre. Den digitala ljudboken fortsätter att växa, med en ökning på 13,3 procent, och för andra året i rad ökar försäljningen av fysiska böcker, i år med 4,0 procent.

Det är verkligen härligt att se tillväxten i den fysiska bokhandeln och att kanalen är på väg tillbaka även om pandemirestriktionerna förstås fortsatte påverka försäljningen under 2021. Att försäljningen av pappersböcker växer är också glädjande. Om man djupdyker i rapporten så ser man hur viktig bokhandeln är för exempelvis den inbundna boken och genrer som skönlitteratur och barnböcker, säger Maria Hamrefors, ordförande för Svenska Bokhandlareföreningen.

LADDA NED RAPPORTEN