PublisHer lanserar mångfaldsverktyg; Helmet-biblioteken söker samarbetspartner

09/03/21

PublisHer lanserar mångfaldsverktyg
Igår måndagen den 8 mars, på internationella kvinnodagen, lanserade PublisHer ett verktyg för jämställdshetsarbete inom förlagsvärlden. PDF:en Diversity and Inclusion Diagnostic Toolkit ska fungera som ett branschpecifikt stöd för förlag som vill jobba med jämställdhet och representation. Dokumentet baseras på en omfattande undersökning och på intervjuer med kvinnor i branschen, och innehåller instruktioner och vägledning för bland annat värdegrundsarbete, rekrytering, och strategier för en inkluderande arbetsplats. Dessutom finns en checklista med riktlinjer för jämställdhetsarbete att ladda ned.

PublisHer är ett internationellt nätverk för kvinnor i bokbranschen. Det grundades 2019 av Bodour Al Qasimi, som sedan 1 januari i år även är ordförande för IPA. Organisationens syfte är att arbeta för en jämställd bokbransch.

DIVERSITY AND INCLUSION DIAGNOSTIC TOOLKIT

GUIDELINES

Helmet-biblioteken söker samarbetspartner för bokkampanj
Varje höst anordnar stadsbiblioteken i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda en läsfrämjande kampanj för skolelever som börjar första klass. Målet är att samtliga ettor ska få egen bok som gåva. Nu söker biblioteken förlag som samarbetspartner. Böckerna köps in i drygt 1 000 exemplar.

Förslag lämnas till maria.grundvall@grankulla.fi senast måndag 5 april.

LÄS MER