Vårt arbete/Arbetsområden

Marknaden

Kunskap om marknaden och hur den utvecklas är fundamental för vårt uppdrag. Med statistik, fördjupande rapporter och nära dialog med branschen kan vi ställa rätt krav på politiken. Vi är remissinstans i lagstiftningsärenden och företräder förlagens gemensamma intressen som expert i statliga utredningar som berör förlagens verksamhet. Utifrån förlagens behov skapar vi värde för medlemmarna med forum för samtal, diskussion och kunskapsutbyte.

Vi publicerar årligen rapporter över den svenska bokförsäljningen i samarbete med Svenska Bokhandlareföreningen. Vår statistik utgör den mest detaljerade datainsamlingen över svensk bokförsäljning idag. Vi släpper även kvartalsrapporter och försäljningstopplistor över varje vecka, månad och år. Genom att noggrant bevaka marknaden och hålla en tät kontakt med våra medlemsförlag så vet vi vad som krävs av politiken för att förlagen ska kunna bedriva sina verksamheter. Svenska Förläggareföreningen utgör en samlad röst för de svenska bokförlagen, och vi yttrar oss ofta i remisser som berör litteratursektorn.