Momsen bromsar branschen

I dag, den 18 maj, kan Sveriges riksdag ta ett första steg för att ändra på en märklig diskriminering av digitala böcker genom att fatta rätt beslut när det gäller EU-kommissionens grönbok om mervärdesskatten. En digitalt nedladdningsbar bok beskattas i dag mångdubbelt hårdare än en ljudbok på cd-skiva eller en pocketbok. Argumentet för en förändring är självklart: det finns ingen anledning att missgynna en viss sorts bokutgivning. En bok är en bok är en bok.

Vi som representerar de svenska författarna och förläggarna vill att alla typer av böcker oavsett format ska kunna ha låg moms. I Sverige 6 procent.

Att digitala nedladdningsbara böcker, det vill säga e-böcker (text) och nedladdningsbara ljudböcker, i dag inte ingår i listan över de varor och tjänster som medlemsländerna får ge reducerad moms, står i vägen för den nödvändiga utvecklingen av både digitalbokmarknaden och innehållstjänster på internet. Momsdiskrimineringen utgör ett konkurrenshinder som leder till att svenska såväl som europeiska förlag tappar mark gentemot framförallt amerikanska digitalboksaktörer.

Sedan ljudböcker, helt naturligt och med starkt stöd från Sveriges regering, inkluderades i bokundantaget och kunde ges reducerad moms, har marknaden för dem vuxit och utgör numera cirka 10 procent av den totala bokmarknaden i Sverige. Eftersom alla ljudböcker i dag finns som digitala filer uppstår den paradoxala situationen att samma ljudboksfil som säljs på cd eller minneskort med 6 procents moms, säljs med 25 procents moms som nedladdningsbar fil, trots att det är fråga om exakt samma ljudboksfil. Detta är naturligtvis helt orimligt.

De svenska förlagen, författarna och översättarna är mycket måna om att utveckla sin utgivning med hjälp av ny teknik. De vill digitalisera den nya utgivningen och samarbeta med biblioteken när det gäller digitalisering av äldre litteratur.

Men utan enhetlig bokmoms hamnar svenska och europeiska förlag på efterkälken både vad gäller e-boksutgivningen och när det gäller den förväntade, starka utvecklingen av innehållstjänster på internet.

För barn och unga är den digitala miljön en självklarhet. Att läsande, information och kultur på ett reglerat sätt sprids på nätet är viktigt och troligen av helt avgörande betydelse för dem.

Den digitala tekniken skapar nya möjligheter till anpassad utbildning och utbildning på distans och är därför ett viktigt verktyg i det livslånga lärandet som omfattar alla i samhället.

Argumenten för en enhetlig låg moms för alla typer av böcker är många. Argumenten för att fortsätta missgynna digitalt nedladdningsbara böcker få och obegripliga.

I dag har Sverige chansen att driva på EU i rätt riktning och kräva att bokundantaget i mervärdesskattedirektivet tydliggörs på så sätt att det klart framgår att böcker i alla format tillåts ha reducerad moms.

Publiceringsdatum
2011-05-18
Författare:

Eva Bonnier
ordförande Svenska Förläggareföreningen

Mats Söderlund
ordförande Sveriges Författarförbund