Digitala utvecklingen positiv

I sin krönika den 9 maj vill Sam Sundberg påskina att de svenska bokförlagen lider av framtidsskräck och är bakåtsträvare. Som ett bevis på detta pekar Sundberg på vår hållning i frågan om bibliotekens utlån av e-böcker. Inget kan vara mer fel. De svenska förlagen ser den digitala utvecklingen som något väldigt positivt och är troligen världsledande när det gäller konsumentvänliga e-bokstjänster.

Men den digitala utvecklingen leder naturligtvis till nya frågeställningar som måste hanteras för att vi ska få en fungerande bokbransch. Frågan om bibliotekens e-bokslån är en sådan och den är inte helt enkel. Därför är det viktigt att argumentationen grundas på fakta. Något Sundberg inte gör.

När det gäller biblioteken vill vi självfallet att de ska kunna låna ut böcker i alla format. Att biblioteken betalar för de böcker de köper in, och dessutom själva har kostnader för den egna administrationen för utlånen, är inte något konstigt. Så har det alltid varit.

Vi och Biblioteksföreningen har inte förhandlat om nya villkor. Vi har aldrig haft något sådant uppdrag eller mandat. Vi har samtalat för att försöka finna en lösning som balanserar bibliotekens och marknadens behov. Det har vi inte lyckats med. Men frågan är därmed inte borta från Förläggareföreningens agenda. Vårt mål är att hitta en framtidsinriktad lösning.

Enligt uppgift från Biblioteksföreningen uppgår hanteringskostnaden för ett papperslån till 58 kronor. Inte en krona som Sundberg felaktigt uppger. I jämförelse är Bibliotekens kostnader för e-bokslånen, 20 kr, modesta. Men för förlag och författare är intäkterna för de e-böcker som säljs till biblioteken för utlån helt marginella.

Färska siffror visar att över 90% av all försäljning av e-böcker går till biblioteken. 2011 såldes ca 60 000 e-böcker totalt vilket motsvarar betydligt mindre än en promille av all bokförsäljning i Sverige. Den kommersiella marknaden vid sidan av biblioteken är alltså försvinnande liten. Det vill vi råda bot på. Vi vill etablera en e-boksmarknad med bred och attraktiv utgivning. För att detta ska vara möjligt måste rimliga förutsättningar för investeringen finnas. Det kan vi få genom en e-boksförsäljning som fungerar och ger intäkter, genom sänkt moms på e-böcker och genom minskad illegal publicering.

Publiceringsdatum
2012-05-12
Författare:

Kristina Ahlinder
direktör Svenska Förläggareföreningen