Vårt arbete/Arbetsområden

Boken och läsningen

Läsning och litteratur öppnar dörrar till nya världar. Det skänker glädje och tröst, ger kunskap eller enbart en stunds förströelse. God läsförmåga är dessutom helt nödvändig för ett aktivt deltagande i vår demokrati. Vår uppgift är värna och lyfta boken som medium, förklara värdet av längdläsning samt påverka politiken till att lyfta läsningens status.