Om oss/Våra frågor

Våra viktigaste frågor

Boken och läsandet

Svenska Förläggareföreningen vill på olika sätt bidra till ökad läsning. Det gör vi bland annat genom att brett följa utvecklingen på bokområdet genom detaljerad statistik över utgivning och försäljning men också när det gäller biblioteksutlån och läsning. Genom god kunskap om hur branschen utvecklas, också på detaljerad nivå, kan förlagen vara än mer relevant när det gäller sin utgivning, marknadsföring och försäljning.

Vi vill också varje år sätta fokus på de allra bästa nyutkomna svenska böckerna. Det gör vi genom att varje år dela ut Augustpriset i tre kategorier skönlitteratur, barn- och ungdomsböcker samt fackböcker. Genom Lilla Augustpriset vill vi uppmuntra ungdomar till eget skrivande. Föreningen stödjer också andra läsinitiativ som t ex. Berättarministeriet, Teskedsorden och Läslov.

Upphovsrätten

Vi arbetar för att stärka upphovsrättens ställning. Upphovsrätten är en förutsättning för professionell utgivning av böcker och möjliggör att upphovsmän och förlag, de som gör den ekonomiska investeringen i utgivningen, får betalt för sitt arbete. När upphovsrätten hotas, hotas tillgången till litteratur. Den snabba digitala utvecklingen gör det särskilt angeläget att diskutera vikten av en stark upphovsrätt i den digitala miljön och upphovsrättens roll vid digital utgivning.

Yttrandefrihet

Svenska Förläggareföreningen värnar yttrandefrihet i Sverige och övriga världen genom att uppmärksamma och stötta förlag och enskilda förläggare som hotas, förföljs eller utsätts inskränkningar i yttrandefriheten eller andra kränkningar till följd av sin utgivning. Vi värnar svenska tryck- och yttrandefrihetsgrundlagar genom att bidra med expertstöd i grundlagsutredningar samt som remissinstans. Vårt internationella engagemang konkretiseras främst genom medlemskap i IPA och dess Freedom-to-Publish Committee. Vidare samarbetar vi med organisationer som Svenska och Internationella PEN samt Sveriges Författarförbund för enskilda författares yttrandefrihet.

Särskilt engagerade är vi i den svenska förläggaren Gui Minhais fall, där vi fortsatt kräver att den kinesiska staten ska släppa honom fri. Gui Minhai har suttit frihetsberövad sedan oktober 2015.

Vihar en Yttrandefrihetskommitté som arbetar med dessa frågor. Förutom föreningens Mikaela Zabrodsky sitter där Olle Lidbom (Norstedts) och Richard Herold (Natur & Kultur).