Stöd för Ukraina

Vi fördömer Rysslands invasion av Ukraina. Vi står bakom det ukrainska folket och våra ukrainska kollegor: författare, översättare, bokhandlare, bibliotekarier och förläggare. 

På den här sidan samlar vi information om olika initiativ och aktioner för Ukraina. Den kommer att uppdateras löpande.  

Förläggareföreningen bevakar situationen och kommer genom våra internationella organisationer FEP och IPA fortsätta stödja våra utsatta kollegor . Tillsammans med de andra nordiska förläggareföreningarna har vi gjort ett uttalande. Det har också FEP gjort, och de bjuder även in den ukrainska förläggareföreningen att delta på de kommande FEP-mötena. Den ukrainska förläggareföreningen UPBA har skickat ett öppet brev till IPA, där de ber om stöd från det internationella förläggarcommunityt. IPAs svar finns publicerat på deras hemsida. 

EWC, European Writers Council, har sammanställt en lista över olika initiativ: #StandWithUkraine – How To Support

Svenska PEN förstärker sin akutfond, och ber om bidrag till den. Akutfonden ger omedelbar och riktad hjälp till kollegor inom det litterära fältet som befinner sig i en svår situation till följd av hot, förföljelse eller fängelse. 

Den polska organisationen Reading Promotion Foundation,  FPC, samlar in pengar för att köpa ukrainska böcker att skänka till de flyktingbarn som kommit till Polen från Ukraina. Aktionen ska  samtidigt stödja de ukrainska bokförlagen. 

Ukrainian Book Institute och FEP samlar in pengar för att kunna trycka ukrainska barnböcker på tryckerier runtom i Europa. De flesta ukrainska tryckerierna ligger i Kharkiv, som drabbats oerhört hårt av kriget. Genom att trycka ukrainska barnböcker och distribuera dem till barnen på flykt hoppas man kunna skänka tröst och en länk till hemlandet i denna svåra tid. 

Den ukrainska förläggar- och bokhandlareföreningen har startat Toloka Charitable Foundation, för att stötta medarbetare på förlag, i bokhandlar och författare.Mer information finns att läsa i det brev som de har skickat till IPA.

Ukrainian Literature – Rights on! är ett program för att sprida ukrainsk litteratur genom att etablera kontakt mellan förläggare och agenter och deras ukrainska kollegor. 5-7 juli finns det möjlighet att delta i onlinemöten med de ukrainska förläggarna. Anmälan görs på projektets hemsida

UPBA har sammanställt en katalog över ukrainska titlar att förvärva. Rättighetsförvärv innebär direkt materiellt stöd till förlagen, och bidrar samtidigt till möjligheten att sprida ukrainsk litteratur och kultur i världen. Utöver rättighetsköp efterfrågas också distributionsstöd, av fysiska och digitala böcker. Katalogen är uppdelad i sex volymer: vol 1, vol 2, vol 3, vol 4, vol 5, och vol 6

Storytel i Polen har startat ett projekt för att ge ukrainska barn på flykt gratis tillgång till ljudböcker. De ber nu svenska förlag om att översätta och spela in svenska titlar. Kontakta Olle Lidbom, olle.lidbom@norstedts.se, eller Emma Boethius, emma.boethius@storytel.com, för mer information.