Stöd för Ukraina

Vi fördömer Rysslands invasion av Ukraina. Vi står bakom det ukrainska folket och våra ukrainska kollegor: författare, översättare, bokhandlare, bibliotekarier och förläggare. 
På den här sidan samlar vi information om olika initiativ och aktioner för Ukraina. Den kommer att uppdateras löpande. 

Förläggareföreningen bevakar situationen och kommer genom våra internationella organisationer FEP och IPA fortsätta stödja våra utsatta kollegor . Tillsammans med de andra nordiska förläggareföreningarna har vi gjort ett uttalande. Det har också FEP gjort, och de bjuder även in den ukrainska förläggareföreningen att delta på de kommande FEP-mötena. Den ukrainska förläggareföreningen UPBA har skickat ett öppet brev till IPA, där de ber om stöd från det internationella förläggarcommunityt. IPAs svar finns publicerat på deras hemsida. 


Sätt att hjälpa

Genom FEP är vi med och stödjer det ideella initiativet “Better Time Stories”. Genom specialdesignade bokpaket ges ukrainska barn på flykt möjlighet att kopplas samman med föräldrar som är kvar i hemlandet. På hemsidan finns möjlighet att både donera till projektet och skicka bokpaket till utsatta familjer. 

IBBY Sverige (International Board on Books for Young People) har initierat en insamlingskampanj för återuppbyggnaden av de barnbibliotek som förstörts i kriget. Svenska Förläggareföreningen bidrar genom att hjälpa till att sprida initiativet. Alla insamlade medel går oavkortat till IBBY Ukraina samt till projektet ”Ett barnbibliotek i resväskor – för barn på flykt i Ukraina”. Projektet drivs av Yulia Vasilenko, tidigare ansvarig för barnbiblioteket i Mariupol som totalförstörts i krigets framfart.

EWC, European Writers Council, har sammanställt en lista över olika initiativ: #StandWithUkraine – How To Support

Svenska PEN förstärker sin akutfond, och ber om bidrag till den. Akutfonden ger omedelbar och riktad hjälp till kollegor inom det litterära fältet som befinner sig i en svår situation till följd av hot, förföljelse eller fängelse. 

Den polska organisationen Reading Promotion Foundation,  FPC, samlar in pengar för att köpa ukrainska böcker att skänka till de flyktingbarn som kommit till Polen från Ukraina. Aktionen ska  samtidigt stödja de ukrainska bokförlagen. 

Den ukrainska förläggar- och bokhandlareföreningen har startat Toloka Charitable Foundation, för att stötta medarbetare på förlag, i bokhandlar och författare. Mer information finns att läsa i det brev som de har skickat till IPA.

UPBA har sammanställt en katalog över ukrainska titlar att förvärva. Rättighetsförvärv innebär direkt materiellt stöd till förlagen, och bidrar samtidigt till möjligheten att sprida ukrainsk litteratur och kultur i världen. Utöver rättighetsköp efterfrågas också distributionsstöd, av fysiska och digitala böcker. Katalogen är uppdelad i sex volymer: vol 1, vol 2, vol 3, vol 4, vol 5, och vol 6

Storytel i Polen har startat ett projekt för att ge ukrainska barn på flykt gratis tillgång till ljudböcker. De ber nu svenska förlag om att översätta och spela in svenska titlar. Kontakta Olle Lidbom, olle.lidbom@norstedts.se, eller Emma Boethius, emma.boethius@storytel.com, för mer information.