Samtal med Region Stockholm om litteraturområdet och regionala kulturstöd

Förra veckan, den 18 april, medverkade föreningens VD Mikaela Zabrodsky i ett rundabordssamtal för att diskutera litteraturområdet i Region Stockholm. Runt borde fanns även andra representanter från andra organisationer, bl a Författarförbundet, Svensk Biblioteksförening och Svenska Bokhandlareföreningen.

Utöver samtal om litteraturens förutsättningar i regionen, diskuterades även regionens olika kulturstöd. Stöden är inte uppdelade i olika kvoter per konstområde, och vi fick veta att litteraturområdet är något underrepresenterat bland ansökningarna. Även förlag kan ansöka om stöd, t ex för arrangemang av olika slag.

Det finns ett verksamhetsstöd och ett projektstöd. Verksamhetsstödet går att få under en period av ett till tre år, och är tänkt att utgöra en grund för att kunna sprida och utveckla den egna verksamheten. Projektstödet, som troligtvis är mest aktuellt för förlagen, går att söka för tidsbegränsade kulturfrämjande projekt. Det innefattar exempelvis evenemang eller internationella samarbetsprojekt.  Ansökan för stöden öppnar tre månader innan sista ansökningsdag. Sista dagen att ansöka om första omgången av projektstöd för 2024 är den 24 oktober 2023. Sista ansökningsdag för 2024 års verksamhetsstöd är den 1 september 2023.

Du kan läsa mer om kulturstöden på Region Stockholms hemsida. Vid frågor går det bra att kontakta stod.kultur@regionstockholm.se.

No data was found