Svensk litteraturs spridning i världen

”Vi lever idag under en framgångsperiod för den svenska litteraturen. Aldrig tidigare har så mycket svensk litteratur översatts till andra språk.”

Under år 2018 såldes utlandsrättigheter till verk av svenska författare till ett värde av nästan 340 miljoner kronor. Det visar statistik som har tagits fram av Svenska Förläggareföreningen tillsammans med förlagsagenter och fristående agenturer. Men vad beror framgångarna på? Hur går det till när litterära verk översätts? Vilka typer av litteratur går bäst? Och vad bör göras för att framgångarna ska fortsätta i framtiden?

I rapporten Svensk litteraturs spridning i världen, författad av Andreas Hedberg, doktor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, görs ett försök att besvara dessa frågor. Hedberg beskriver också den svenska litteraturexportens historia från 1800-talet till idag samt den ”litteraturens infrastruktur” som utgörs av för litteraturexporten centrala aktörer: förlagen, agenterna, Kulturrådet, Svenska institutet med flera.

Publiceringsdatum
2019-10-03
Författare
Andreas Hedberg