Kartläggning och förslag till en mer effektiv försäljningsprocess mellan förlag och bokhandel

Publiceringsdatum
2007-05-01
Författare
Olof Grahn