Bokbranschen i Sverige. Utvecklingen mellan 1973 och 2003

Publiceringsdatum
2003-08-01