Välkommen till årets stora bokbranschdag!

Den 18 februari bjuder vi in till årets stora bokbranschseminarium på Nalen i Stockholm, då bokbranschens centrala frågor diskuteras och ny statistik över bokförsäljningen helåret 2019 presenteras och analyseras.
Josefine Sundström (foto Peter Knutson), Eva Gedin (foto Hugo Thambert), Maria Hamrefors, Erik Wikberg (foto Nicklas Gustafsson), Maria Edsman (foto Juliana Fälldin), Håkan Rudels (foto Christian Gustavsson), Sverker Sörlin (foto Ulla Montan). 

Rapporten Bokförsäljningsstatistiken – Helåret 2019 publiceras den 17 februari. Bokförsäljningsstatistiken är ett samarbete mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. Statistiken baseras på den mest omfattande datainsamling av bokförsäljning från återförsäljare som görs i Sverige och omfattar en betydande andel av all försäljning av allmänlitteratur till konsument.

Tid: Tisdag den 18 februari kl. 13.30 – ca kl. 16.30. Dörrarna öppnas kl. 12.45. OBS! Kom i god tid!
Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm
Anmälan: Görs här senast 17 februari. OBS! Journalister som vill bevaka seminariet kryssar i detta i formuläret. Antalet platser är begränsat – först till kvarn!
Arrangörer: Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen

PROGRAM

13:30
Eva Gedin, ordförande Svenska Förläggareföreningen, och Maria Hamrefors, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, hälsar välkommen och presenterar dagens program och dagens moderator Josefine Sundström.

13:35
Bokmarknaden 2019 – presentation och samtal
Erik Wikberg, ekonomie doktor Handelshögskolan, redogör för 2019 års siffror och samtalar kring utvecklingen med ett antal branschpersoner.

14:10
Bokbranschens och böckernas roll i samhället
Sverker Sörlin, idéhistoriker och författare, presenterar tankar från sin bok Till bildningens försvar – speciellt om möjliga samarbeten mellan de kunskapsbärande institutionerna i samhället, av vilken kanske bokbranschen är en.

15:00
Kaffepaus

15:30
Bokbranschen – vart är vi på väg, vill vi dit och vad kan vi göra?
Håkan Rudels, vd Bonnier Books, och Maria Edsman, vd Bokhandelsgruppen, redogör.

16:20
Avslutning och fortsättning
Eva Gedin och Maria Hamrefors

Mingel, vin och tilltugg.

Varmt välkomna!

Kontakt
Karin Sandberg, karin.sandberg@forlaggare.se, tel. 070-193 79 45

Publiceringsdatum
2020-02-11