Richard Herold ny ordförande för Svenska Förläggareföreningen

Richard Herold blir ny ordförande för Förläggareföreningen. Det beslutades på föreningens årsmöte under tisdagseftermiddagen.

–  Det ska bli väldigt roligt att ta mig an det här uppdraget. Mycket av arbetet har jag ju deltagit i som styrelseledamot, men jag ser fram emot att få jobba ännu närmare kansliet. Att följa det dagliga arbetet och vara litet mer aktiv i att formulera fokusområden framåt, säger Richard Herold.

Richard Herold har 25 års erfarenhet av bokbranschen, och började sin bana på Göthes bokhandel i Stockholm 1995. Efter att ha startat förlaget Pocky med Susanne Johansson 1999, jobbade han på Bokförlaget Atlas mellan 2002-2010. Han anställdes på Natur & Kultur 2010, där han numera arbetar som publicistiskt ansvarig och förläggare för skönlitteratur och sakprosa.

– Bokens och läsningens status är en av de viktigaste frågorna för föreningen nu, och kopplat till det att synliggöra vad vi förlag faktiskt bidrar med. Jämfört med all annan kulturverksamhet verkar bokbranschen nästan helt på kommersiella villkor.  Vi ser nu ett förnyat intresse kring bokens och läsningens betydelse, inte minst från politiskt håll – både från vänster och höger. Nu är en bra tid för oss att bidra till att forma en bred satsning på litteratur och läsande för det kommande decenniet, säger Richard Herold.

Richard Herold har suttit i Förläggareföreningens styrelse sedan 2017. Han efterträder Jesper Monthán som kliver ned från ordförandeposten, men sitter kvar i styrelsen.

Melina Nordstrand vice ordförande

Vid Förläggareföreningens styrelses konstituerande möte valdes Melina Nordstrand till vice ordförande. Melina arbetar som försäljningschef på Bokförlaget Opal, och har suttit i föreningens styrelse sedan 2023.
Rollen som vice ordförande i styrelsen är nyinstiftad med syftet att avlasta ordförandens arbetsbörda, och därigenom verka för att möjliggöra för mindre förlags representant att anta uppdraget som ordförande eller vice ordförande i Förläggareföreningen.

– Jag ser fram emot att i ännu högre grad sätta mig in i föreningens frågor och att få ytterligare möjlighet att påverka i de frågor som är viktiga för mindre och oberoende förlag. Min utgångspunkt är att bidra med kunskap kring barn- och ungdomsbokutgivningen samt mindre förlags perspektiv, säger Melina Nordstrand.

I övrigt är styrelsens sammansättning oförändrad från föregående år.

 

Svenska Förläggareföreningens styrelse

Richard Herold, ordförande (Natur & Kultur)
Melina Nordstrand, vice ordförande (Bokförlaget Opal)
Johannes Holmqvist (Bokförlaget Tranan)
Olle Lidbom (Norstedts förlagsgrupp)
Tobias Nielsén (Volante)
Jesper Monthán (Bonnierförlagen)
Åsa Selling (Selling & Romanus)
Martina Stenström (Fri Tanke)

Publiceringsdatum
2024-05-07