Litteraturexporten stabil under pandemins andra år

Den svenska litteraturexporten är fortsatt stabil, trots inställda fysiska möten under två års tid. Antalet kontrakt har gått upp med hela 17,4 procent, men intäkterna har bara ökat med 1,2 procent, eller 4 miljoner kronor.

Skönlitteraturen är störst både till antal kontrakt och när det gäller intäkter. Antalet kontrakt för barn- och ungdomsböcker är ungefär lika många som för skönlitteraturen, men intäkten är endast en tredjedel så stor. Det här beror främst på att barnböckers f-pris är lägre och därav också ersättningen, både förskott och royalty. En framgångsrik barnbok genererar inte så höga förskott som litteratur för vuxna, däremot tenderar den inbringa pengar under en mycket lång tidsperiod, som kan sträcka sig under decennier. Fackboksexporten är fortsatt relativt liten.

– Tanken på att försöka få ett bättre grepp om storleken på Sveriges export av litterära rättigheter, antal tecknade kontrakt och storleken på intäkten de inbringar till Sverige, har funnits länge. Att vi nu kommit så långt att jag vågar säga att statistiken är etablerad känns väldigt roligt. Det är viktigt för oss att kunna beskriva bokbranschen utifrån flera olika perspektiv och då inte minst värdet av att den svenska litteraturen sprids över världen. Litteraturen är en viktig del av de kreativa näringarna. Den speglar vårt samhälle och bidrar till bilden av Sverige, säger Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen.

Om Exportstatistiken

Exportstatistiken samlas in med hjälp av agenturerna. Den omfattar uppskattningsvis 95 procent av all export av svenska utgivningsrätter till utlandet.

Med litteraturexport avses antal skrivna kontrakt och värdet av dem, dvs de intäkter kontrakten inbringar till Sverige. 21 agenturer har besvarat enkäten.

Publiceringsdatum
2022-02-28