Inbjudan Hedersprisets presskonferens

Pristagaren av Svenska Förläggareföreningens Hederspris 2019 kommer att presenteras under en presskonferens, där föranmäld press mot embargo får möjlighet att träffa och intervjua pristagaren.

Journalister som närvarar förbinder sig och sin redaktion att INTE PUBLICERA NÅGONTING I NÅGON FORM om pristagaren innan kl. 18.00 den 20 november.

Presskonferensen inleds med ett ca 20 minuter långt samtal på scen med pristagaren. Scensamtalet får självklart spelas in.

Tid: onsdag 20 november kl. 10.00 – ca 12.00.

Plats: Natur & Kulturs förlagshus, Karlavägen 31, Stockholm.

Anmälan: görs HÄR senast den 19 november.

Hederspriset kommer att delas ut på Augustgalan i Konserthuset Stockholm den 25 november. Pressanmälan till Augustgalan görs HÄR.

Svenska Förläggareföreningens Hederspris instiftades 2018. Det första Hederspriset tilldelades Ilon Wikland.

Hederprisets syfte
Hederspriset har instiftats för att årligen uppmärksamma och hedra en nu levande upphovsperson som skapat verk av bestående värde och som genom sin konstnärliga gärning på ett betydelsefullt sätt bidragit till den svenska litterära utgivningen.

Urvalsprocess
Svenska Förläggareföreningens medlemmar och vissa upphovsrättsorganisationer får nominera pristagare. Nomineringarna lämnas in från och med mitten av januari till och med mitten av maj och ska vara motiverade. Exakta datum och vilka organisationer som har rätt att föreslå pristagare fastställs av Förläggareföreningens styrelse.

En extern kommitté, bestående av sex personer utsedda av styrelsen, går därefter igenom de inkomna nomineringarna och tar fram en lista med ett mindre antal förslag. Kommittén har också rätt att föreslå egna kandidater. Styrelsen utser sedan pristagaren utifrån kommitténs lista.

Kontakt
Karin Sandberg
informationsansvarig Svenska Förläggareföreningen
karin.sandberg@forlaggare.se
tel. 070-193 79 45

Publiceringsdatum
2019-11-13