Färre kontrakt men ökade intäkter

Svenska Förläggareföreningen publicerar för femte året i rad statistik över den svenska litteraturexporten. Statistiken visar att antalet kontrakt minskade 2022 jämfört med föregående år, men att intäkterna ökade. Snittvärdet per kontrakt steg således.

Antalet kontrakt sjönk med 25,3 procent, till 2 241 stycken. Det är den lägsta nivån under de fem år som statistiken täcker. De totala intäkterna ökade med 17,7 procent, eller 50 miljoner kronor, till drygt 365 miljoner kronor. Det är den hittills högsta uppmätta nivån.

Statistiken redovisar litteraturexporten fördelad på kategorierna skönlitteratur, facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur. Skönlitteraturen är störst till både antal kontrakt och intäkter. Antalet kontrakt för barn- och ungdomsböcker är ungefär lika många som för skönlitteraturen, men intäkten är endast en tredjedel så stor. Fackboksexporten är relativt liten, både vad gäller antalet kontrakt och intäkter.

– Exportstatistiken visar att litteratur är en viktig del av de kreativa näringarna, i Sverige och utomlands. Att svensk litteratur hittar ut i världen är betydelsefullt både för den enskilda författaren och för svensk kultur i stort. Färre antal kontrakt betyder att den spridningen minskar. För att ge svensk litteratur goda förutsättningar krävs en samverkan mellan kulturpolitiken, utrikespolitiken och näringspolitiken, säger Mikaela Zabrodsky, vd Svenska Förläggareföreningen.

Publiceringsdatum
2023-04-20