Bokförsäljningen stabil trots tuffa tider

I löpande priser ökade bokförsäljningen med 0,2 procent 2023 och uppgick till 4 985 miljoner kronor. Prishöjningar kompenserade för minskade volymer. Justerat för inflation sjönk dock omsättningen. Det visar Bokförsäljningsstatistiken över 2023, som Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen publicerar idag.

  • Det var stora rörelser mellan de olika försäljningskanalerna. Internetbokhandel/bokklubbar minskade med 7,1 procent och tappade 3,3 procentenheter i marknadsandel. Med 42 procent av marknaden är kanalen fortsatt störst på marknaden. Försäljningen i fysisk bokhandel ökade med 2,4 procent och ökade sin marknadsandel med 0,5 procentenheter till 22,3 procent.
  • De digitala abonnemangstjänsternas visade åter tvåsiffrig tillväxt och ökade med 10,4 procent till 1,6 miljarder kronor. Deras marknadsandel ökade med 2,9 procentenheter och landade på 31,7 procent.
  • För första året någonsin sjönk volymen i abonnemangstjänsterna. Antalet strömningar uppgick till 44,2 miljoner, en minskning med 2,3 procent.
  • Det såldes 22,9 miljoner tryckta böcker 2023, en minskning med 7,7 procent. Störst var nedgången i internetbokhandel/bokklubbar där volymen sjönk med 11,2 procent.
  • 67 procent av försäljningsvärdet kom från tryckta böcker som med god marginal alltjämt står för den största delen av bokmarknaden. Försäljningen sjönk dock med 3,4 procent jämfört med föregående år. Alla de tryckta formaten minskade.
  • Rapportens tidsserier visar hur försäljningskanalerna och formaten utvecklats över tid. Jämfört med 2018 såldes 6,5 miljoner färre tryckta böcker 2023, en volymminskning med 22,4 procent. P g a högre snittpriser var dock försäljningsminskningen i löpande priser lägre, cirka 8 procent.
  • Skönlitteratur var den enda genre som ökade. Tillväxten var 6,9 procent. Försäljningen av facklitteratur sjönk med 8,6 procent och även barn- och ungdomsböcker minskade med 3,0 procent.
  • Försäljningen av utländska böcker fortsatte att öka på den svenska marknaden och stod för 20 procent av värdet, motsvarande 861 miljoner kronor. Även här gick dock volymerna ner och minskade med 0,8 procent.
  • I rapporten presenteras olika topplistor över årets bäst säljande böcker. Etta på totallistan var Lucinda Riley och Harry Whittakers Atlas: historien om Pa Salt. Årets bäst säljande fackbok var Diamant Salihus När ingen lyssnar. Den bäst säljande barnboken var Förrädaren av humortrion IJustWantToBeCool. Förutom dessa verkstopplistor, som räknar samman all försäljning i olika format, finns också listor över respektive försäljningskanal samt fyra nya topplistor: bäst säljande författare, bäst säljande serie, populäraste inläsare och mest konsumerad tid i abonnemangstjänsterna.

 

 

Kontakt

Maria Hamrefors, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen
maria.hamrefors@gmail.com, 070-601 92 05

Mikaela Zabrodsky, vd Svenska Förläggareföreningen
mikaela.zabrodsky@forlaggare.se, 070-950 84 22

Publiceringsdatum
2024-03-01