2022 näst bästa bokförsäljningsåret

År 2022 var ännu ett starkt år för bokbranschen, även om försäljningen minskade något från rekordåret 2021. Totalt uppgick bokförsäljningen till 4 974 miljoner kronor 2022, vilket var 125 miljoner eller 2,4 procent lägre än året innan. Det är den näst högsta försäljningen någonsin. Samtidigt var det första gången på åtta år som den totala försäljningen minskade. Det visar Bokförsäljningsstatistiken, som Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen publicerar idag.

Köpmönstret återgick delvis till hur det såg ut innan coronapandemin. Internetbokhandel/bokklubbar minskade med 10,3 procent, efter två mycket starka år. Trots denna nedgång är internetbokhandeln fortfarande den största försäljningskanalen med 45,3 procent av marknaden. Fysisk bokhandel, som minskade kraftigt under pandemin, ökade med 5,5 procent. Det innebar en marknadsandel på 21,8 procent.

De digitala abonnemangstjänsternas tillväxttakt planade ut 2022, dock på höga nivåer. Jämfört med föregående år växte abonnemangstjänsterna med 7,3 procent. De hade en marknadsandel på 28,8 procent. Antalet strömningar i abonnemangstjänsterna uppgick till 45,3 miljoner.

Det såldes 24 miljoner tryckta böcker. I värde stod tryckta böcker för 68 procent av den totala försäljningen. Alla de tryckta formaten minskade, och totalt sjönk den tryckta försäljningen med 223 miljoner kronor.

Deckare och spänning ökade med 8,7 procent. Fackboksförsäljningen sjönk kraftigt, och även skönlitteratur och barn- och ungdomslitteratur minskade.

För första gången finns detaljerad statistik över försäljningen av utländska böcker med i rapporten. Andelen utländska böcker som sålts i Sverige har ökat något under de senaste fem åren och uppgick 2022 till 16 procent av marknaden, motsvarande 820 miljoner kronor. Det såldes drygt 550 000 olika utländska titlar. På topp 20 syns framförallt titlar som är stora på Booktok, Tiktok-communityt om litteratur.

I rapporten presenteras topplistor över årets bäst säljande böcker, alla format sammanräknade. Det såldes drygt 100 000 olika svenska titlar. Etta på totallistan var Lars Keplers Spindeln. Årets bäst säljande fackbok var Andreas Cervenkas Girig-Sverige. Så blev folkhemmet ett paradis för de superrika. Den bäst säljande barnboken var Skurkskolan av humortrion IjustWantToBeCool.

 

Om Bokförsäljningsstatistiken

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken, som uppskattas omfatta över 80 procent av all allmänlitteratur som säljs från återförsäljare till konsument i Sverige. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo.

 

Kontakt
Maria Hamrefors, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen
maria.hamrefors@booksellers.se, 070-601 92 05

Mikaela Zabrodsky, vd Svenska Förläggareföreningen
mikaela.zabrodsky@forlaggare.se, 070-950 84 22

Publiceringsdatum
2023-02-28