Verkstopplista över tredje kvartalet

22-10-2020
Idag publicerar vi kvartalstopplistor på verksnivå, både räknat i kronor och i volym, för det tredje kvartalet 2020. Dessa topplistor inkluderar fysisk bokhandel, internetbokhandel, bokklubbar, dagligvaruhandel och digitala abonnemangstjänster. Verkstopplistorna jämför den sammanlagda försäljningen av ett verk i alla dess utgivna format.

Under det tredje kvartalet var Delia Owens Där kräftorna sjunger Sveriges mest sålda bok, både sett till kronor och volym.

Verkstopplistorna dominerades under perioden av svenska författare och skönlitterära titlar.

LADDA NED LISTORNA HÄR

Om Bokförsäljningsstatistiken
Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken, som uppskattas omfatta över 80 procent av all allmänlitteratur som säljs från återförsäljare i Sverige till slutkonsument. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo. Rapporterna redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format.

Det är frivilligt att delta i statistiken. Det är viktigt att förlag rapporterar sina titlar i alla format för att de ska ingå i genre- och formatjämförelser samt finnas med på topplistor.